Rapor hazırlamak için kişinin uzman olmasına gerek var mıdır?

Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz: * Konunun uzmanı olmak. * Raporun konusunu iyi kavramış olmak.

Raporun hangi bölümünde olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tavsiyeler verilir?

Baş sayfa: Raporun ismini, konusunu, raporun kim veya kimler tarafından, kimler için hazırlandığını, raporun hazırlanmasına sebep teşkil eden olayı ve bir cümle ile raporun sonucunu içerir. Özet: Raporun özünü, gayesini, raporda incelenen temel fikirleri, varılan sonuçları ve yapılan tavsiyeleri kısaca belirtir.

Raporda görsel kullanılır mı?

Rapor/Rapor, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kağıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, Rapor/rapor yazımında çeşitli tablo, grafik, şekil ve benzeri için A4 boyutundan farklı bir kağıt,A4 boyutunda katlanmak suretiyle kullanılabilir.

Rapor formatı nasıl olmalıdır?

Rapor Formatı Nasıl Olmalı?

 • Yazım dili anlaşılır olmalıdır.
 • Kağıt ölçüsü mutlaka A4 olmalıdır.
 • Yazı karakteri Times New Roman, biçimi normal ve büyüklüğü 12 punto olmalıdır.
 • Yazım aralığı 1.0 satır olmalıdır.
 • Alt -üst kenar boşlukları 4.25 cm, yan kenar boşlukları her iki tarafta 4.35 cm olmalıdır.

Raporda nelere dikkat edilir?

Rapor hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

 • İyi bir planlama yapmalısınız.
 • Konunun kapsamını netleştirmelisiniz.
 • Bilgileri doğru şekilde sınıflandırmalısınız.
 • Anlaşılır bir dil ve akıcı bir anlatım kullanmalısınız.
 • Objektif olmalısınız.
 • Sonuç kısmını ihmal etmemelisiniz.

Tıbbi raporlar düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Raporlar eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. kimliklerinin açık olarak yazılması gereklidir. Doğru bilgiler içermeli, yansız ve gerekçeli olmalıdır. Zamanında düzenlenmiş olmalıdır.

Bilimsel raporun hazırlanmasında nelere dikkat edilir?

RAPOR YAZILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Raporun hitap bölümüne raporun sunulduğu makam büyük harfle yazılır. 2- Raporlar okunaklı, anlaşılır ve düzgün cümlelerle yazılmalıdır. Raporlar uzun ve kapsamlı olabileceği gibi özlü ve kısa da olabilir. 3- Raporlarda yazılarda silinti ve kazıntı yapılmalıdır.

Raporun bölümleri nedir?

Yapısı ile ilgili olarak bakıldığında bir araştırma raporu, başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır. Yukarıdaki şekilde yer alan aşamaları üç temel başlıkta da toplamak mümkündür.

Resmi kurumlarda rapor nasıl yazılır?

Rapor; yazılı olur, ancak “sözlü” olarak da bir makama, kurula sunulabilir. Raporun bir makama yazılı olarak sunulması, “dilekçe” yazmak biçiminde olmalıdır. Sözlü olarak raporun sunulmasında ise, sunulan kişiye ya da kurula “hitap cümlesi” ile söze başlanır.

Ödev için rapor nasıl yazılır?

Bu işlem yapılırken şu yol izlenir:

 1. Ödevin/araştırma raporunun başlığı yazılır. Başlık, kısadır, açıktır ve konuyu çağrıştırır.
 2. Not kartlarındaki notlara dayanılarak konunun ana başlıkları belirlenir.
 3. Ana başlıklar altındaki alt başlıklar yazılır.
 4. Alt başlıkların altına da ilgili alt başlıklar yazılır.

Ödevde rapor nasıl yazılır?

Önce ödevin/raporun adı yazılır. Ortalanması ve büyük harfle veya koyu renk yazılması adı kapaktaki diğer bilgilerden ayırmak açısından önemlidir. Çalışmanın adından sonra hazırlayanın adı, soyadı, numarası ve sınıfı yazılır. Bu bilgilerin altına son teslim tarihi eklenir.

Adli rapor yazılırken nelere dikkat edilir?

Raporun alt kısmında: Düzenleyen hekim(ler)in adı, soyadı, sicil numarası, görevi (kaşe ile yazılabilir), imzası ve mühür (onay) yer almalı. Ayrıca raporu teslim alan kişinin adı, soyadı; görevli ise ayrıca kurumu, yaka no su, raporu aldığı tarih ve saat not edilmelidir.