Psikiyatri hangi ilaçları yazar?

Burada en sık kullanılan psikiyatrik ilaç gruplarıyla ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz.

 • Antidepresanlar. Psikiyatrinin en sık kullanılan ilaçlarıdır.
 • Antipsikotikler. Antipsikotikler de psikiyatri de sık kullanılan ilaç gruplarından biridir.
 • Duygudurum dengeleyicileri.
 • Bağımlılık tedavisinde kullanılan ilaçlar.

Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti nelerdir?

Evlilik Öncesi Danışmanlık Nedir? Evlilik öncesi danışmanlık, eş adaylarına evliliğe hazırlık aşamasında yardımcı olmayı ve sağlıklı bir evlilik oluşturmak adına önerilerde bulunmayı amaçlayan uygulamalardır.

Sakinleştirici ilaçlar hangileri?

Avertyn, Cipralex, Citoles, Esram, Esmax, Eslorex, Secita Elitrex, Eslong, Esplus, Estilom, Losiram, Tiopram, Zendor.

Psikiyatri kesin ilaç yazar mı?

Biliyoruz ki, yasal olarak ve eğitim alt yapısı olarak ilaç yazabilen meslek sahipleri doktorlardır ve psikiyatristler doktordur. Onlar tıp doktorudurlar. Ancak psikologlar, tıp doktoru değildirler ve ilaç yazmaları yasal değildir.

Sertraline nasil bir Ilactir?

Sertralin seçici serotonin geri alım inhibitörleri olarak bilinen antidepresanların bir grubuna ait bir ilaçtır. Sıklıkla depresyon tedavisinde kullanıldığı gibi panik atak, obsesif kompülsif bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu hastalıklarının tedavisinde de kullanılır.

Evlilik öncesi çiftler hangi hastalıklar açısından değerlendirilir?

Bu gün evlilik öncesinde yaptırılan testler;

 • HIV enfeksiyonları(AIDS) : Anti HIV Testi.
 • Hepatit B taraması için :HbsAg Testi.
 • Hepatit C taraması için : Anti HCV Testi.
 • Sfilis (Frengi) için : VDRL Testi.
 • Kan Grubu Analizi ve Hemogram(Tam Kan Sayımı) Testleri.
 • Akdeniz Anemisi(Talasemi) için :Hemoglobin Elektroforezi Testi.

Sakinleştirici ilaç ne işe yarar?

Sakinleştirici veya sedatif, düşük dozda kullanıldığında gerginlik ve bunaltıyı (anksiyete) gideren, duygu ve davranışlarda yatıştırıcı etki sağlayan, yüksek dozda ise bilinç bulanıklığı ve uyku veren ilaçların genel adıdır.

Depresyon ilaçları nelerdir?

Antidepresanların türleri nelerdir?

 • Seçici serotonin gerialım inhibitörü (SSRI)
 • Serotonin- norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI)
 • Trisiklik antidepresanlar.
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI)
 • Serotonin antagonist ve gerialım inhibitörleri (SARI)
 • Diğer antidepresanlar.