Pozitif şerefiye nedir?

Pozitif Şerefiye; İktisap esnasında ortaya çıkan şerefiye (pozitif şerefiye), iktisap edenin gelecek dönemlerde ekonomik fayda sağlayacağı beklentisiyle yaptığı ödemedir.

Hisse Şerefiye nedir?

Devir alma bedeli devir alınan işletmenin net varlıklarının (varlıklar-borçlar) rayiç değerinden fazlaysa aradaki fark şerefiye olarak tanımlanır. Bu durumda taşıdığı itibar değeri ya da isim hakkı nedeniyle işletmeye varlıklarından daha fazla bedel ödenmiştir.

Şerefiye vergisi nedir?

Kamunun karar ve etkinlikleri sonucunda, belli bir yerdeki taşınmaz malların artan değerleri üzerinden yerel yönetimlerin aldığı bir tür taşınmaz vergisi . …

Şerefiye nasıl muhasebeleştirilir?

Şerefiye, kayıtlı değerle değerlenir ve 5 yılda eşit taksitlerle yok edilir. Envanteri, ayrılan ve birikmiş amortisman tutarının mukayesesi yoluyla kayden yapılır. Şerefiye bedeli tamamen itfa edildiğinde 261 No.lu hesaba alacak, 268 No.lu hesaba borç kayıt yapılarak hesaplardan çıkarılır.

Evlerde şerefiye nedir?

Aynı özelliklerde olan daireler için farklı fiyatların belirlenmesi işlemine şerefiye denir. Aynı apartmanda, aynı katta ve aynı özellikte olan dairelerin fiyatları baktığı cepheye göre farklılık gösterebilir. Dairenin baktığı cephe gibi şerefiye bedelini etkileyen birçok özellik bulunmaktadır.

Şerefiye lerin özellikleri nelerdir?

Şerefiye hesabında genel olarak puanlandırılan bina özellikleri şunlardır:

  • Binadaki toplam daire sayısı
  • Binanın bulunduğu parsel.
  • Binada bulunan asansör sayısı
  • Manzara mesafesi.
  • Teras ya da balkon alanı metrekaresi.
  • Yol ya da cadde genişliği.
  • Bedeli belirlenen dairenin, çevresindeki binaların kaçıncı katına baktığı

Binalarda şerefiye hakkı nedir?

Kısaca “itibar değeri” olarak kullanılan şerefiye, bir gayrimenkulun benzer daireler ile aynı metrekare ve aynı planda olmasına rağmen, bulunduğu konum itibariyle daha yüksek bir değere sahip olması olarak tanımlanıyor.Her ülkede değişiklik gösteren şerefiye, gayrimenkulun; manzarası, konumu ve yüksekliği, baktığı yön …