Polis eve girebilir mi?

Bir kişinin hayatını kurtarmak ya da çok ağır bir tehlikeyi (yangın,patlama)önlemek gibi. – Evdekilerden bir tanesi yardım isterse kolluk gücü o eve girebilir. Kabahatlar Kanunu’ndaki hiç bir hüküm için kolluk konuta giremez. Hukuka uygun bir hakim kararı olmadan kolluk bir kişinin özel hayatına müdahele edemez.

Kolluk görevlilerinin zor ve silah kullanma yetkisini hukuka uygun hale getiren neden nedir?

Kolluk görevlileri, görevinin ifası gerekli kıldığı ölçüde kuvvet kullanmaya yetkili olup, suç işlenmesini önlemek amacıyla veya suçluların yakalanması, gözaltına alınması gibi somut olayın şartlarına göre yapılan makul değerlendirme sonucunda zor kullanmaya başvurulabilecektir.

2559 nedir?

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 4 Temmuz 1934 tarihinde kabul edilen ve 14 Temmuz 1934 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 2559 sayılı kanundur. Amacı; “Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.

Kimlik sorma yetkisi kimlerde var?

Genel kolluk görevlilerinin “durdurma ve kimlik sorma” yetkilerini 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 4/A maddesinden almakla beraber bu yetki sınırsız değildir. Bunu yanında getirilen yeni kanun maddesi ile bekçilerin görev alanı ve çalışma saatleri içerisinde durdurma ve kimlik sorma yetkisi bulunmaktadır.

Polis savcılık izni olmadan eve girebilir mi?

polisin yetkisinin artmasıyla sınır tanımadan hiç bir hal gerekmeksizin eve girebilir. “içeride sevişme, öpüşme ve seks ihtimali olan yakınlaşmalarda; polis cinsel münasebete engel olmak için savcılık izni olmadan özel mülke girebilir.”

Polisler müzelere ücretsiz girebilir mi?

Resmi görev kapsamında müze veya örenyerine giriş zorunluluğu bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri personeli, Ülkemizde görev yapan Büyükelçi, Başkonsolos ile refakatindeki eş ve çocukları, bakanlığa bağlı müze ve örenyerlerine ücretsiz giriş yapabilirler.