Personel giderleri gelir vergisinden düşer mi?

4-Personel Giderleri Personelinize yapılan ödemeler ödenecek verginizi azaltır. Ayrıca şirketten kendinize ödediğiniz maaş da aynı şekilde ödenecek verginizi azaltıyor ama maaş ödemesi üzerinden gelir vergisi ödüyorsunuz.

Özel okul giderleri kira vergiden düşer mi?

Özel okullar ya da sağlık sigortası için ödenen tutarlar yasada yer alan sınırlar dahilinde kira gelirinden düşülebiliyor. Bu ödemeleri gelirden düşmek için gerçek gider yönteminin seçilip seçilmediğinin de bir önemi yok. Çünkü bu harcamalar, beyannamede ‘gider’ olarak değil ‘indirim’ olarak dikkate alınıyor.

Amortisman gelir vergisinden düşer mi?

Gelir Vergisi Matrahından İndirilebilen Amortisman Giderleri Ayrıca, zirai kazanç ile serbest meslek kazancının tespitinde, amortismanların belli şartlar altında indirilebilecek gider niteliğinde olduğu belirtilmektedir.

Kredi ödemeleri gelir vergisinden düşer mi?

Bankadan kredi kullanıldığında, ilk yıllarda daha yüksek tutarda faiz ödendiği için “gerçek gider” yöntemi seçildiğinde, çoğu kez hiç vergi ödenmeyebiliyor. Bu avantajdan, sadece konut kira geliri elde edenler değil, işyeri kira geliri elde edenler de yararlanabiliyor.

Sağlık sigortası kira gelir vergisinden düşülür mü?

Kira gelirlerini beyan edecek mükelleflerin belirledikleri vergi matrahından ayrıca; beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile; ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum …

Personel sağlık harcamaları gider yazılır mi?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ”Diğer indirimler” başlıklı 89. Maddesinde eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahı tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Kira gelir vergisinden nasıl muaf olunur?

kira gelir vergisinden nasıl muaf olunur Haberi 2013 yılında elde edilen kira gelirinin 3.300 TL’yi geçmemesi durumunda vergiden muaf tutuldu. Buna göre, 2014 yılında elde edilen kira gelirleri için belirlenen istisna bedelinden daha az miktarda gelir elde edilmesi durumunda, vergi ödemelerinden muaf olunuyor.