Performans yönetim modülü nedir?

Performans yönetimi; işletmenin finansal yapısı dahil olmak üzere tüm kaynakları ile geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda yönetilmesini ve takip edilmesini sağlayan sistemdir.

Insan kaynakları yönetiminde performans yönetimi neyi ifade eder?

Performans yönetiminin amacı ise çalışanların motivasyonlarının ve becerilerinin geliştirilmesi, işe olan aidiyet ve sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi ve buna bağlı olarak şirketin etkinlik ve başarısının artırılmasıdır.

Performans Yönetiminde Koçluk nedir?

Kişinin hedefleriyle kurum hedeflerini paralel hale getirmek, iş sonuçlarını doğru ve şeffaf ölçümlemek, kurum kültürüne uyumluluğunu sağlamak için yönetici ve çalışan arasında sistemli bir yapı içinde sürekliliği olan özünde çalışanın gelişimini hedefleyen süreçtir. Koçluk felsefesinin günümüzdeki önemi tartışılmaz.

Performans yönetim sistemi bir işletmeye neler sağlamaktadır?

Performans yönetiminin öncelikli amaçları nelerdir? Bireysel ve kurumsal performansta artış. Çalışanların iş memnuniyetinin ve motivasyonunun arttırılması. Performansın tüm çalışanlar için objektif olarak tespit edildiği; adil, eşit ve eş zamanlı değerlendirme.

Performans yönetiminin özellikleri nelerdir?

Performans Yönetiminin Sunduğu Faydalar Nelerdir?

 • Gelişime açık olan yönlerini analiz eder, kariyer planlama, geliştirme ve eğitim ihtiyaçları için kaynak olur.
 • Çalışanların başarılarını tespit edip, ödüllendirilmesini sağlar.
 • İş motivasyonu ve çalışan memnuniyetini arttırır.
 • Çalışan için adil bir ücretlendirme sunar.

Insan kaynakları performans nedir?

Performans, her insanın sorumluluklarını geliştiren, hedeflerini ve amaçlarını belirleyen ve vizyonlarını geliştiren bir faaliyettir (Uyargil, 1994, s. 19). Performans, çalışanın birim zamanda maksimum düzeyde yarattığı ölçümlenebilen eylemidir.

Insan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme yöntemleri nelerdir?

Bu yöntemlerin bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Basit Sıralama Yöntemi. Bu yöntemde tüm çalışanlar rastgele sıralanır.
 • İkili Karşılaştırma Yöntemi.
 • Grafik Derecelendirme Ölçekleri.
 • Davranışa Dayalı Değerlendirme Ölçekleri.
 • 3. Davranışsal Gözlem Ölçekleri.
 • Kritik Olaylar Yöntemi.
 • Ağırlıklı Kontrol Listesi.
 • Amaçlara göre yönetim.

Performans yönetim süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?

1) Performansın Planlanması; Dönem başında belirlenen yönetici ile çalışan arasında gerçekleşen hedef belirleme süreçleridir. 2) Performans Yöntemlerinin Seçimi; Performansın ölçümlenmesi için gerekli kriterlerin belirlenmesi. 3) Ölçümleme; Performansın belirlenen kriterler ile ölçümlenmesi süreçleridir.

Koçluk nedir türleri nelerdir?

Koçluk Türleri

 • Takım Koçluğu. Takım koçu, takımların yüksek performanslar göstererek hedeflerine ulaşmasını sağlayan koçluk türüdür.
 • Yönetici Koçluğu.
 • İlişki Koçluğu.
 • Yaşam Koçluğu.
 • Kariyer Koçluğu.
 • Öğrenci Koçluğu.
 • Nefes Koçluğu.

Kariyer Koçluğu ne demek?

Kariyer koçu nedir kısaca bahsedelim. İş yaşamınızda varmak istediğiniz hedefe ulaşmak için gerekli stratejiyi kurmanıza yardım eden, istek ve hedeflerinizi ortaya çıkaran ve farklı bir bakış açısı ile sizi yönlendiren kişilere verilen isimdir.

Performans yönetim sisteminin çalışanlar açısından sağladığı faydalar nelerdir?

ASTLAR İÇİN FAYDALARI

 • Kendilerinden bekleneni tam olarak kavramalarına yardımcı olur.
 • Faaliyetlerin kontrol ve koordinasyonu kolaylaşır, birimler arası fonksiyonel olmayan çatışmalar azalır.
 • Kendilerini geliştirmelerine fırsat sağlar.
 • Görevin önemini ve görevler arası ilişkileri kavramalarına yardımcı olur.

Performans yönetim süreci aşamaları nelerdir?

Performans yönetim sisteminin aşamaları nelerdir?

 • Planlanma; Dönem başında yönetici ile çalışan arasında gerçekleşen hedef belirleme süreçleridir.
 • Ölçme; Planlanan performans kriterleri ölçümlenir.
 • Ara görüşme; Belirlenen değerlendirme periodunun orta kısmında bir ara görüşme organize edilir.