Pazar çalışma ücreti nasıl hesaplanır?

Örneğin aylık 3000 TL’ye çalışan bir işçinin günlük kazancı 100 TL’dir. Pazar mesaisi yapan işçinin alacağı ücret; 100 + 100 + 50 olmak üzere 250 TL’dir.

Fazla süreli çalışma nasıl hesaplanır?

İşçinin 1 saatlik normal çalışma ücreti bulunduktan sonra, 4857 sayılı İş Kanunu’nun md.41/2 uyarınca, normal çalışma süresi 45 saatin altında olan işyerlerinde normal çalışma ücretinin % fazlası; normal çalışma süresi 45 saat olan işyerlerinde normal çalışma ücretinin P fazlası, fazla mesai ücreti olarak …

Çalışma süresi nasıl hesaplanır?

Devlette çalışma süreleri hesaplanırken ay günü 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Bu bilgiye göre de aylık çalışma saati bilinmek istendiğinde 30 x 7,5 olarak 225 saattir. Haftalık çalışma saatinin en fazla 45 saat olabileceği kanun ile bildirilmiştir.

Mesaiye kalmayan işçi işten çıkarılabilir mi?

Öte yandan nasıl ki Yargıtay’a göre kabul etmediği halde işveren tarafından fazla mesaiye zorlanan işçi iş akdini haklı sebeple feshedip kıdem tazminatı talep edebilir, aynı şekilde Yargıtay’a göre onay verdiği halde fazla mesaiye kalmayan işçi de işveren tarafından geçerli nedenle işten çıkarılabilir, bu durumda işçi …

Hafta sonu mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Kanun kapsamında bir işçinin hafta tatili gününde kesintisiz olarak en az 24 saat dinlenme hakkı bulunmaktadır. Bu süreçte işçi çalışmamalıdır ve çalışmadığı halde o günün ücretini tam olarak almaktadır. Eğer ki işçi bu günlerde çalışır ise normal olarak aldığı ücretin 2,5 yevmiye üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Yüzde Yüz mesai ne demek?

Fazla çalışma yapıldığında yüzde 50 fazla ödeme yapılırken, bayram çalışmalarında yüzde 100 yani tam yevmiye ödeniyor. İşçilere, milli ve dini bayramlarda çalışmazlarsa, o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için 1 günlük ücreti veriliyor.

Normal fazla çalışmada fazla çalışmanın toplamı yılda en fazla kaç saat olabilir?

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.

İşçi 270 saatten fazla çalışırsa ne olur?

Yargıtay’a göre işçi yılda 270 saatten fazla çalışması halinde fazla çalışma ücreti ödenirse işçinin haklı nedenle fesih hakkı olmadığı yönünde kararlar vermiştir. Burada yıllık 270 saat üzeri mesai çalışmasını işçinin istememesi işverene haklı nedenle fesih hakkı vermez.

Haftalık fazla mesai kaç saat?

Fazla mesai, bir iş yerinde çalışan personelin günlük olağan çalışma saatinin üzerinde çalıştığı saatlere verilen isimdir. 4857 sayılı İş Kanununun 41. maddesine göre bir iş yerinde haftalık mesai saati en fazla 45 saattir. Personel bir haftada 45 saati aşan çalışma yaptığında bu fazla mesai olur.

Fazla çalışma süresi günde kaç saati geçemez?

İşçinin bir günde fazla çalışma dahil çalışabileceği süre 11 saati geçemez. Ayrıca işçi yılda 270 saat fazla çalışma yapabilecektir.