Pandemi döneminde tazminat alınır mı?

Kural olarak istifa halinde çalışanlara hem normal dönemde hem de pandemi dönemlerinde kıdem tazminatı ödenmemektedir. Bunun dışında Muvazzaf Askerlik Nedeniyle, Yaşlılık Aylığı (Emeklilik) Nedeniyle ve Kadın İşçinin Evlenmesi Nedeniyle Fesih de işçiye kıdem tazminatı almaya imkan sağlamaktadır.

Tazminat nasıl alınır kendim çıkarsam?

Genel kurala göre istifa eden (İş sözleşmesini İş Kanunu’na uygun biçimde süreli fesih yoluyla fesheden) işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi mümkün değildir. Bir başka deyişle hiçbir gerekçe belirtmeden istifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz.

İşçi başka bir şehre taşınırsa tazminat alabilir mi?

İşçi başka şehre taşınırsa tazminat alabilir mi? Bunun dışında başka bir şehre taşınmak İş Kanunu’na göre işçinin iş sözleşmesini sona erdirmesine bir gerekçe sayılmaz. Şahsi bir karar seçeneği olduğundan haklı bir neden değildir, dolayısıyla işçi tazminat alma hak kazanmaz.

Kısa çalışma ödeneği alırken tazminatı etkiler mi?

Kısa çalışma süresinde olduğu gibi nakdi ücret desteğinde geçen sürelerin de kıdem süresinden sayılması konusunda mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Birinci görüş, nakdi ücret desteği kapsamında geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına dahil edilmemesi yönündedir.

10 yıl bir işyerinde çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?

İşyerinde 10 yıldan beri çalışan işçi, ne kadarlık ücret tutarında kıdem tazminatı alabilir? 1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmektedir.

İstifa edince ne kadar çalışmak zorundayım?

Buna ihbar süresi denilmektedir. Çalışma süreleri 6 ayı geçmemiş olan kişiler 2 hafta önceden; 6 ay ve 1.5 yıl arasında çalışan kişiler 4 hafta önceden; 1,5 ve 3 yıl arasında çalışanlar 6 hafta önceden; 3 yıldan çok çalışanlar ise 8 hafta önceden istifalarını bildirmek zorundadır.