Ortak alan giderleri nelerdir?

Apartman ortak giderleri; kapıcı, kaloriferci, bekçi, yönetici ve bahçıvan ücretleri, ana gayrimenkulün sigorta primleriyle bütün ortak yerlerin koruma, bakım, onarım ve güçlendirme giderleri ve ortak tesislerin işletme giderleridir.

Demirbaş giderleri nelerdir?

Kiracının ödemekle yükümlü olmadığı diğer giderler ise, anayapının temel giderleri yani demirbaş giderleridir. Bu giderler daire sahibi tarafından ödeniyor. Örneğin, binanın boyanması işi, demirbaş gideri olması nedeni ile bu gider bağımsız bölüm malikinin ödemesi gereken giderdir.

Hangi durumlarda apartman aidatı ödenmez?

Apartman Aidatı Hangi Durumda Ödenmez? Aidatlar yönetim tarafından üstlenilen hizmetlerin yerine getirilmediği takdirde ödenmez. Bu konuyu yerinde tespit ederek belgeleyen kiracılar ve ev sahipleri konuyu mahkemeye taşıyabilirler.

Aidat giderleri nelerdir?

Aidat” apartman ve sitelerin aylık /yıllık giderlerini karşılamak için kat maliki ya da kiracıdan tahsil edilen hizmet bedelidir. Apartman ve site aidatı nasıl hesaplanır? Aidat belirlemek için öncelikle aidat belirlenmek istenen apartmanların ve sitelerin aylık ve yıllık genel giderleri tespit edilir.

Zemin ve çatı ısı yalıtımı ortak gider midir?

Anayapının izolasyonu için yapılan ısı yalıtımı masrafı ortak gider olarak kabul ediliyor ve başka türlü anlaşma olmadığı sürece kat maliklerinin arsa payına göre masrafa katılmaları gerekiyor. …

Demirbaş ücretini kim öder?

Taraflar arasında herhangi bir sözleşme yok ise; demirbaş giderlerinde kat malikleri arsa payı oranında yükümlüdür ve ev sahipleri ödemek zorundadır. Kiracılar apartmanın günlük giderlerini ödemekle yükümlüdür. Kiracıların demirbaş ödemesi durumunda ödedikleri tutarı kiralarından düşer.

Apartman aidatı kimler ödemez?

Yasalarımız bir çok ödeme yükümlülüğünde istisnalar getirmiş olsa da aidat konusunda böyle bir ayrımcılık yoktur. Dolayısıyla kat malikleri veya kiracıların hepsi aidat ödemek zorundadır.

Site aidatı neye göre belirlenir?

Apartmandaki daire sayısına belirlenen bütçe bölünerek daire başına düşen miktar belirlenir. Hesaplamanın ardından yönetim planına bakılarak aidat kesinleşir. Yani kat malikinin sahip olduğu alanın metrekaresine veya arsa payı oranında genel hükmüyle aidat ücreti belirlenir.

Aydat mı aidat mı?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Ayidat şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Aidat şeklinde olmalıdır.