Orta düzey yönetim ve yöneticilerinin görevleri nelerdir?

Orta kademe yönetici (OKY), bir kuruluş için üst seviyede alınan kararları aşağı doğru yansıtan, gerekli uygulamaları başlatan ve izleyen bir rol üstlenir. OKY, kuruluşun belirli bir alanında karar alma, uygulama-uygulatma, problem çözme ve astları yönetme sorumluluğuna sahiptir.

Yönetim ve Yöneticilik nedir?

Yönetim, insanların tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için, başkalarına iş gördürme, başkaları aracılığı ile iş başarma ve amaçlara ulaşmadır. Yönetici, işleri bizzat yapan değil, yapılması gereken işleri planlayan, örgütleyen, koordine eden ve denetleyen kişidir.

Iyi bir yönetim yapısı nasıl olmalıdır?

İyi bir yönetici kendini daima geliştirmeli, değişimleri yakından takip etmelidir. Sorumluluk almalı ve eleştiriye açık olmalıdır. İyi bir yönetici alçak gönüllü olmalı, sorumlu olduğu topluluğa örnek olmalı, yaptığı çalışmaları ve izlediği yollardan bahsederek takım arkadaşlarına da bir ışık olmalıdır.

Bir yönetici nasıl davranmalı?

İşte, sevilen bir yönetici olabilmenin 10 yolu:

 1. Uyumlu çalışma ortamını koruyun. Başarılı bir iş hayatının temelinde huzurlu ve uyumlu çalışma ortamı yer alır.
 2. İletişime açık olun.
 3. Ekibinizin arkasında olun.
 4. Destek verin.
 5. Ufak hataları görmezden gelin.
 6. Saygı gösterin.
 7. Takdir edin.
 8. Büyük resmi gösterin.

Yönetici nedir tanım?

Yönetici; mal ve hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesini yöneten kişidir. Bir yönetici aynı zamanda girişimci olabilir ya da bir girişimci adına ücret karşılığında bu işi üstlenmiş olabilir.

Yönetim Piramidi Nedir?

Yönetim piramidi, bir işletmedeki hiyerarşik yönetim basamaklarını gösterir. Bir işletmede en alt seviyedeki kişileri yönetmekle görevli olanlardan en üst kademeye kadar birçok yönetici söz konusudur.

Yönetici ruhu nasıl olmalı?

Hem Sevilen Hem Başarılı Bir Yönetici Olmak

 1. Her Şeyin Başı İletişim: Çalışanlarınızı Dinleyin.
 2. Tüm Çalışanlarınıza Eşit Mesafede Olun.
 3. Yol Gösterici Davranın.
 4. Gerektiğinde Takdir Etmekten Çekinmeyin.
 5. Kişisel Gelişimlerine Destek Verin.