Ölen kişinin gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir?

Ölenden intikal eden mal varlığı için tarha yetkili vergi dairesine elden/posta yoluyla ya da İnteraktif Vergi Dairesinden elektronik ortamda veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilir. Mirasçıların mükellefiyetiyle ilgili ve özellik arz eden diğer işlemleri yerine getirilir.

Vefat eden kişinin gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Gelir Vergisi Kanununun 92.maddesinde ölüm halinde beyanname verme süresi ile ilgili özel bir belirlemeye yer verilmiştir. Buna göre gelir vergisi beyannameleri, “….. ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.”

Ölen kişi adına vergi tarhiyatı yapılır mi?

Vergi mevzuatımızda genel olarak tarhiyatın muhatabı vergi mükellefleri olmakla birlikte, ölüm olayı kişiliği sona erdirdiğinden ölen mükellef adına tarhiyat yapılması mümkün değildir.

Ölüm ilanı kaç gün içinde bildirilir?

Ölüm Olaylarının Nüfus Müdürlüğüne Bildirmesi Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içinde halk sağlığı müdürlüğü tarafından elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne bildirilir.

Vergi borcu kaç yılda zaman aşımına uğrar?

Söz konusu maddeye göre vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yıldan itibaren 5 yıl içerisinde mükellefe tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramaktadır.

Ölüm sonrası resmi işlemler nelerdir?

Ölüm Sonrası Yapılması Gereken Hukuki İşlemler

  • Ölüm Belgesi Alma ve Nüfusa Bildirim.
  • Mirasçıların Belirlenmesi.
  • Vasiyetname Varsa.
  • Miras Araştırması ve Mirasın Reddi.
  • Vergi ve İntikal İşlemleri.
  • Araç ya da Bankada Para Miras Kaldıysa.
  • Ölüm Aylığı ( Dul ve Yetim Aylığı)
  • Diğer Bildirimler.

Şirket vergi borcu kaç yılda zaman aşımına uğrar?

VUK’un 113. maddesine göre, zamanaşımı süre geçmesi nedeniyle vergi alacağının kendiliğinden ortadan kalkmasıdır. Söz konusu maddeye göre vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yıldan itibaren 5 yıl içerisinde mükellefe tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramaktadır.