Öğrenim kredisi geri ödeme gecikirse ne olur?

Öğrencilerin, borçlarını kredi alımları sonlandığı tarihten iki yıl sonrasında ödemeye başlamaları gerekiyor. İki yıl sonra ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bu yüzden geciken borç, alınan kredinin 3 katına çıkabiliyor.

Öğrenim ve harç kredisi zaman aşımına uğrar mı?

KYK borcunun ödenmesi gereken yılı takip eden yılın başından itibaren 5 yıl içinde devlet, bu borcu tahsil etmelidir. 5 yıllık süre; ödeme borcun ödenmesi gereken yıldan sonraki yılın başından başlar, 5. Yılın sonunda ise sona erer. 5 yıl içinde borç tahsil edilmezse, 5. Yılın sonundan itibaren borç zamanaşımına uğrar.

Öğrenim kredisi vergi dairesine ne zaman düşer?

KYK Borcu Ne Zaman Vergi Dairesine Devredilir? KYK borcu, 31 Ağustos tarihine kadar yapılandırma yaptıktan sonra 2 taksit ödemezseniz vergi dairesine düşer.

Öğrenim kredisi borcu mal bildirimine yazılır mı?

3628 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince, alınan net ücretin, beş katı tutarındaki borçların (devlet ve özel fark etmez), mal bildirim beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Öğrenim kredisi borcu maaştan kesilir mi?

Evet, artık KYK öğrenim kredisi borcu mezun olduktan sonra değil işe girince ödemesi başlar. Tabii, siz yapılandırma yaparsınız ve taksitlendirmeleri maaşınızdan ödersiniz.

Kyk borcu neden vergi dairesine yönlendirildi?

Öğrenim kredisinin ne kadar olduğunu sorgulatıp gören mezun vatandaşların kafasında binlerce soru belirir. KYK BORÇLARI NEREDEN VE NASIL YAPILANDIRILIR? KYK borçları vaktinde ödenmezse birikebiliyor. Bu yüzden de borçlar Vergi Dairesi’ne yönlendiriliyor.

Vergi dairesine düşen kyk borcu nereden ödenir?

KYK, SGK, MTV gibi borçları kapsayan vergi borcunu yapılandıranlar, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden ya da e-devlet üzerinden vergi borcu ödeme ekranı ile taksit ödemelerini gerçekleştirecek.

Mal bildirimine kredi kartı borcu yazılır mı?

3-Yönetmeliğin yukarıda zikredilen 8 inci maddesinde Mal beyanının konusu ayrıntılı olarak sayıldığı, Mal ve Borçlarda bu kapsamda yer aldığı, 4- Bu çerçevede kredi kartı ile borç ile de alınmış olsa alınan malların miktarı beyan miktarını aşmış olması halinde hem mal hem de borç olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Mal beyanı nasıl hazırlanır?

Mal bildirimi formunun birinci bölümüne mal bildiriminde bulunan kişinin ve aile fertlerinin bilgileri yazılmalıdır. İkinci bölüme taşınmaz mal bilgileri, üçüncü bölüme kooperatif bilgileri, dördüncü bölüme taşınır bilgileri (araba vs.) yazılır.

KYK bir taksit ödenmezse ne olur?

İlk iki taksit süresi içinde yapılan ödemeye de indirim Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.