Nihai ne demek cümle içinde?

Nihai karar kelimesi iki farklı anlamı üzerinden cümle içerisinde kullanılır. – Herhangi bir konuda alınan son karar, – Yargılama sonunda verilen karar, Özellikle mahkeme sonlandığı zaman sonuç için nihai karar yani verilmiş olan gerçek karar anlamı çıkmaktadır.

Nihai karara bağlandı ne demek?

Nihai karar verilmesi, artık davanın kesin olarak sonuçlandığını gösterir. Dava dosyasına bir karar verildiğini ve bu kararın hiç bir şekilde değiştirilemeyeceğini bildirir.

Nüsha çıktı ne demek?

NÜSHA – NUSHA 1. Bir yazıdan çıkarılan sûret, yazılı bir şeyin benzeri, eşi, tıpkısı: “Bu eserin nüshaları pek çoktur.” Kat’ edip fasl-ı hazân âb-ı revan şîrâzesin / Nüsha-i gülzârın evrâkın perîşân eylemiş (Fuzûlî).

Nihali karar ne demek?

Herhangi bir dava sonunda mahkeme tarafından verilen son karar nihai karardır. Bu alınan son karar kesinleşmiş nihai karar olarak adlandırılır. Mahkeme, usüle veya esasa ilişkin nihai kararla davaya son verir.

Nihai karar ne demek TDK?

Nihai karar bir durum ile ilgili olarak alınmakta olan son karar anlamına gelmektedir. Ayrıca yargıda tüm yargılama işlemlerinde sonra verilen karara nihai karar adı verilmektedir. Kısacası nihai karardan sonra verilmesi gereken ya da alınacak bir karar bulunmamaktadır. Konu hakkında verilen son karar anlamındadır.

Nihai sebep ne demek?

İşte evrimsel biyoloji sayesinde, bir yapı, organ veya davranışın neden ve nasıl o hale geldiğini ve bu şekilde çalıştığını izah eden açıklamalara nihai sebep adını veririz.

2 nüsha halinde ne demek?

İki nüsha demek aynı belgenin ıslak imzalı iki orjinali demektir. Yani fotokopi olmaz.

Nüshalarında ne demek?

Nüsha kelimesi anlam olarak, yazılı olan bir eserin tıpkısı aynısı ve eşi olan anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumuna göre nüsha kelimesi, birbirinin aynısı olan yazılı şeyleri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Nüsha kelimesi aynı zamanda; benzeri olan, tıpkısı ve kopya anlamlarında da kullanılmaktadır.

Nihai karar ne anlama gelir?

Nihai karar, hukuk yargılama süreçlerinde sıklıkla karşılaşabilecek olduğunuz ifadelerden olup; mahkeme tarafından iddia ve savunmaların dinlenmiş olduğu, gerekli incelemelerin tamamlandığı ve akabinde karar verilmiş olduğunu ifade edilmektedir.

E devlet gerekçeli karar yazıldı ne demek?

Vatandaşların e devlet ya da UYAP üstünden yaptıkları sorgulamalarda “gerekçeli karar yazıldı” ile karşılaşabilir. Gerekçeli karar yazıldı demek davaya bakan hakimin mahkeme içinde taraflara tefhim etmiş olduğu hükmün fırkasına “ hangi hukuksal nedenlere” bağlı olarak ulaştığını göstermektedir.