Ne mezunları mali müşavir olabilir?

Ne yazık ki her üniversite mezunu, mali müşavir olamıyor. Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, çalışma ekonomisi, siyaset bilimi, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans lisans bölümlerinden mezun olan kişiler mali müşavir olabilirler.

Mali Müşavirler ne yapamaz?

Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik yapamazlar. Adi ve kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar.

Muhasebe okudum ne olabilirim?

Bu bölümü bitiren kişilerin çalışabilecekleri bazı alanları şuralardır:

 • Muhasebe büroları
 • Mali Müşavirlik büroları
 • Dış Ticaret yapan firmalar.
 • Bankalar.
 • Sigorta Şirketleri.
 • Vergi Daireleri.
 • Her türlü ticari işletme ve şirket.
 • Çeşitli finans kuruluşları

Hukukçular mali müşavir olabilir mi?

Konuşmasına hukuk fakültesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra avukat, hâkim, savcı ve noter mesleklerinin dışında; serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ve yeminli mali müşavir (YMM) de olabileceklerini söyleyerek başlayan Prof.

Nasıl mali müşavir olunur 2021?

Mali müşavir olmak isteyenler için aranan şartlar şöyledir;

 1. Mali müşavir olarak çalışmak isteyenlerin fakülte mezunu olması gerekiyor.
 2. Serbest muhasebesi mali müşavir stajı giriş sınavına belirlenen puanı almak ve 3 yıl staj yapmak gerekir.
 3. Stajdan sonra serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanılmalıdır.

Mali müşavir görevi nedir?

Mali Müşavirin Genel Görevleri Nelerdir?

 • İşletmenin gelir ve giderlerini ilgili defterlere kaydetmek.
 • İşletmenin üzerine düşen vergi beyannamelerini düzenlemek.
 • Yeni kurulan ve hali hazırda devam eden işletmelerde muhasebe sistemleri kurmak.
 • Kurulan muhasebe sistemlerini geliştirmek.

Yeminli Mali Müşavirler hangi işleri yapamaz?

Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.”

Muhasebe ve Finansman Bölümü mezunları ne iş yapar?

Muhasebe ve finans sorumlusu; muhasebe kayıtlarının tutulması, şirkete ait banka hesaplarının mutabakat işlemlerinin yürütülmesi, muhasebe faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kurumun hedeflerine yönelik finansal modelin geliştirilmesi gibi konularda sorumlu olan kişidir.