Naylon fatura olup olmadığı nasıl anlaşılır?

– Mal veya hizmet aldığımız kişinin işyerine gidip gerçekte böyle bir faaliyeti varmı yokmu öğrenebiliriz. – Mal veya hizmet aldığınız kişinin size verdiği faturanın kendisine ait olup olmadığına dikkat ediniz. Eğer size mal aldığım yerden fatura kesitereceğim diyorsa o fatura sahte olabilir.

Naylon fatura şirketleri nasil olur?

işletmelerin karlarını düşük(giderler fazla) göstermek için ikinci bir firmaya kestirdiği karşılıksız fatura. fatura karşılığında ikinci firmaya faturanın kdv’si ödenir, ortada alınan satılan bir mal yoktur. danışıklı dövüştür bir nevi. belgelenemeyen giderleri yansıtmak amaçlı da kullanılır.

Taklit fatura Suçu Ne?

VUK’da ve diğer vergi kanunlarında herhangi bir tanımı bulunmayan taklit fatura, özellikle iş çevresinde tanınırlığı ve itibarı bulunan firmaların bilgileri kullanılarak yasadışı şekilde düzenlenen faturalara piyasa tarafından verilen bir isimdir.

Sahte makbuz nasil anlasilir?

Sahte Belge, Sahte Fatura nasıl anlaşılır?

  1. 1) Sadece mal alışı yaptığınız kişinin/firmanın faturasını kabul edin.
  2. 2) Mümkün olduğunca köklü firmaları tercih edin.
  3. 3) Mal veya hizmet aldığınız firmanın gerçek bir faaliyeti olduğuna emin olun.
  4. 4) Adres, telefon ve iletişim bilgilerini kontrol edin.

Sahte naylon fatura nedir?

Faturaya konu iş gerçek bir durumu yansıtmıyor ise “naylon fatura” (sahte fatura) sayılır. Sahte (naylon) fatura, 213 Sayılı vuk’un 359. maddesine göre gerçekte herhangi bir hukuki ilişki bulunmadığı halde düzenlenen fatura olarak tanımlanabilir.

Naylon fatura nasıl önlenir?

Nasıl Önlenir?

  1. Genel KDV oranı olan %18 makul bir seviyeye çekilmeli.
  2. Düzenleyicilere uygulanan cezalar yetersiz kalıyor.
  3. E-sistemin daha da yaygınlaştırılarak mümkünse tüm ticari işlemlerin elektronik ortamda takibine imkan sağlanmalı.

Hayali fatura nedir?

Herhangi bir mal veya hizmet teslimi olmadığı halde, mal veya hizmet tesliminde bulunulmuş gibi düzenlenen fatura sahte faturadır.