Navluna neler dahil?

Taşıma karşılığının bir bedele tabi olması gerektiği gibi maddeler, navlun belgesi içerisinde yer almalıdır….Bu bilgiler;

  • Taşıtan kişi/firma unvanı ve iletişim bilgileri,
  • Taşınacak malın cinsi,
  • Tonaj miktarı,
  • Ödeme şekli,
  • Yük adeti,
  • Çıkış ve varış noktası,
  • Taşıma ve teslim şekli,
  • Taşınacak yüke uygun araç seçimi,

Gümrük navlun bedeli nedir?

Navlun; Sözlük anlamı “dış ticarette bir yerden başka bir yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın bütünü ve taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücret” olarak tanımlanır. Taşımanın gemi niteliğinde bir araç ile yapılması, Taşımanın ücretli olması.

Navlun ücreti nasıl hesaplanır?

Navlun hesaplama formülü nedir? Navlun hesaplama formülü, yükün hacimsel ağırlığını belirlemek için kullanılan formüldür. Eğer yük bir konteyneri doldurmuyorsa kullanılan navlun hesaplama formülü, palet ölçüleri (80×120) x konteyner yüksekliği (2.4) x palet sayısı (5) x 1000 m3’tür.

CIF teslim ne demek?

Bu teslim şekli de sadece deniz taşımacılığında kullanılır. CIF (Cost, Insurance and Freight): Navlun ve sigorta masrafları ödenmiş olarak teslim: Bu teslim şeklinin CFR’den farkı mallar varış limanına gelinceye kadar deniz sigortasını yaptırmak ve bedelini ödemek sorumluluğunun da satıcıya ait olmasıdır.

Ordino ücreti ne demek?

Ordino; Bir poliçenin arkasına ciro edildiği kişiye ödenmesi için yazılan havale emridir, dış ticarette ise tüccarın gümrükteki malını teslim alabilmek için taşıyıcı firmadan yük konşimentosu karşılığında verilen havaledir.

Navlun ücreti ne demek?

Navlun, deniz ve nehir yolu ile taşınan eşya için, taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücret. Navlun bedeli resmî bir tarifeye veya sözleşmeye göre tahakkuk eder.

Navlun Ödeme şekli ne demek?

Navlun, iç su yolu veya deniz ile taşımacılık alanlarında malın taşıma ücretinin ifadesi olarak bilinir. Bu sistemde CF veya CIF teslim şekilleri kullanılarak ilgili satışta, navlun satıcı-ihracatçı tarafından ödemesi karşılanır. Tüm bu işlemlerin genel adına da navlun faturası denilmektedir.

Navlun ve sigorta nedir?

Navlun sigortası, nakliye sırasında müşterilerin mallarında meydana gelen hasar ve ya kayıplar için nakliye şirketinin sorumluluğunu kapsar. Bu tür hasar ya da kayıpların sigorta kapsamında değerlendirilebilmesi ve tazminat talebinin ödenebilmesi için nakliye şirketinin ihmalinden kaynaklanması gerekir.

Navlun faturası nasıl düzenlenir?

Yerli Navlun Fatura’nın eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Yerli Navlun Faturasında Doldurulması gereken bilgiler ise; ihracatçının adı, unvanı ve adresi, faturanın numarası ve düzenlenme tarihi, malın Türk menşeli ibaresi, teslim ve ödeme şekli, malın brüt ağırlığı, aracı ve muhabir bankaların isimleridir.

CIF Istanbul teslim ne demek?

CIF teslimi yükleme limanında satıcının malları geminin küpeştesine teslim etmesi ile malın alıcıya tesliminin gerçekleştiğinin kabul edildiği bunun yanında satıcının malları deniz yolculuğuna ilişkin sigortalamakla yükümlü bulunduğunu ifade eder.