Nafaka gider yazilir mi?

Bu hükümlere göre, ayrılmış olduğunuz eşiniz ile çocuğunuza ödediğiniz nafaka tutarının serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate almanız veya yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden, indirim konusu yapmanız mümkün bulunmamaktadır.

Nafaka alan agi alabilir mi?

Daha açık bir anlatımla, boşanan eşlerde anne- baba çalışıyorsa, çocukların velayetine sahip olan Anne, AGİ’den öncelikli olarak yararlanacak. (Baba nafaka ödüyor olsa bile!) Ancak anne çalışmıyorsa, nafaka ödüyor olması kaydıyla Baba AGİ’den faydalanabilecek.

Asgari geçim indirimi hangi gelirde uygulanır?

Asgari geçim indirimi, kişinin medeni durumuna ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren, 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak bir kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla elde edilir. Bir diğer deyişle kişinin vergi dışı bırakılmasıdır.

Nafaka geriye dönük istenebilir mi?

Geriye dönük nafaka davası nasıl açılır: Geriye dönük nafaka davası alınabilir. Bunun için tanımlanmış olan süre ise 10 senedir. Şartlara baktığımız zaman her şeyden önce kişinin alacaklı konumunda bulunması önem arz eder. Bunun yanı sıra ilgili konu hakkında bir mahkeme kararının olması gerekmekte.

AGI hangi eş alır?

Maddesi “Asgari Geçim İndirimi, kanunla belirlenen oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birinin ücretine uygulanır.

AGI nasıl hesaplanir örnek?

Örnek bir agi hesaplaması yapacak olursak, evli ve eşi çalışmayan, 2 çocuklu bir işçinin AGİ oranı %50+%10+%7,5+%7,5=%75 şeklinde hesaplanır. Yıllık asgari ücret toplamı bu yüzde ile çarpılır ve çıkan sonuç 12’ye bölünür.

Agi Nedir Nasıl hesaplanir?

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının; İşçinin kendisi için %50. Çalışmayan eşi için %10….Asgari Geçim İndirimi,

  1. Aylıktır.
  2. Çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır.
  3. Medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarlarda ödenir.
  4. Asgari ücret arttıkça yıllık olarak AGİ de artar.

Nafaka gider yazilir mi?

Bu hükümlere göre, ayrılmış olduğunuz eşiniz ile çocuğunuza ödediğiniz nafaka tutarının serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate almanız veya yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden, indirim konusu yapmanız mümkün bulunmamaktadır.

Nafaka nasıl vergilendirilir?

Nafakalar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/8’inci maddesi uyarınca istisna edilmiştir. Ödenen nafaka tutarının miktarı da vergilendirme açısından önem taşımamaktadır. Ödenen nafaka tutarı ne kadar olursa olsun gelir vergisi kanunu uyarınca istisna edildiğinden gelir vergisi de ödenmeyecektir.

Nafaka geriye dönük istenebilir mi?

Birikmiş nafaka olarak geçmişe dönük son 10 yıllık nafaka alacağını talep edebilir. Geçmişe dönük olarak nafaka isteyebilmek için nafaka alacaklısı olmak gerekmektedir. Mahkeme kararı ile nafaka ödeme yükümlülüğüne tabi tutulan taraf, nafaka borcunu yerine getirmediği takdirde ilamlı icra yoluyla takip başlatılabilir.

Nafakadan vergi kesilir mi?

– Nafaka bir insanın hayatını sürdürebilmesi için gereken ihtiyaçlarının karşılanmasını ifade etmektedir. Buna rağmen nafaka alacaklarında maaş haczi yapılmışsa % 4,55 tahsil harcı, %2 cezaevi harcı olmak üzere toplam %6,55 harç kesintisi yapılmaktadır.

Maddi ve manevi tazminat vergiye tabi mi?

Öte yandan, ivazsız intikal olarak kabul edilmemesi nedeniyle, maddi ve manevi bir zarar karşılığı ödenen paraların veraset ve intikal vergisine tabi tutulması mümkün değildir. Dolayısıyla, davacıya ödenmesine hükmedilen manevi tazminatın veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma damga vergisi ne kadar?

Damga Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listenin I/A-1 bölümünde ise belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin (sözleşmelerin) ise binde 9,48 oranında damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Bakım nafakası nedir?

İştirak nafakası hukuki nitelik olarak bakım nafakası kapsamına girmektedir. Çocuğun velayeti kendisine verilmemiş olan eş tarafından diğer eşe, evlilik birliğinin sona ermesi durumunda verilmekte olan iştirak nafakası ile amaç çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılımın sağlanmasıdır.