Müzisyenler vergi veriyor mu?

“Bu hükümlere göre, bir işyerinde çalışmaksızın gezici olarak kendi nam ve hasaplarına çalışmak suretiyle şarkı söyleyenler ile müzik icra edenlerden (davulcu ve zurnacılar dahil) Vergi Usul Kanununun 155’inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye …

Ressamlar vergi öder mi?

Ressamlar, tablo satışı nedeniyle elde ettikleri gelirin tutarı ne olursa olsun (sözgelimi 1 milyon hatta 10 milyon lira gelir elde etseler dahi) bu gelirlerini beyan etmiyor ve gelir vergisi de KDV de ödemiyorlar. Ressamların, tablolarını alan kişiler, ödeme sırasında stopaj yani vergi kesintisi de yapmıyorlar.

Senaristler vergiden muaf mı?

SANATÇI VE SENARİSTLERE YAPILAN ÖDEMELERDEKİ KDV DURUMU. Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamında olan faaliyetleri sürekli yapanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması gerektiği, bu faaliyetin arızi olarak yapılması halinde vergi alınmayacağı.

Vergiden muaf esnaf belgesi nasıl alınır?

Esnaf Muafiyeti Belgesi Nasıl Alınır? Esnaf muafiyeti şartlarını sağladığınızdan emin olmanız halinde ikamet ettiğiniz bölgeye ait vergi dairesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde Esnaf Vergi Muafiyeti belgenizi edinebilirsiniz. Bu belgenin 3 yıl geçerlilik süresi mevcuttur.

Gelir vergisi stopajı yüzde kaç?

Karar ile, 31.07

Ticari mahiyette olmayan işleri bir işverene bağlı olmadan kendi nam ve hesabına yapan ilmi mesleki bilgisi ile para kazanan kişilere ne ad verilir?

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” denilmiş, 66 ncı maddesinde de “Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa …

Sanatçılar yüzde kaç vergi veriyor?

Bu istisna kapsamında bir gelir var ise yıl sonunda beyanname verilmesine ve ek gelir vergisi ödenmesine gerek yoktur. Bu eserlerin kullandırılması, kiralanması ya da satışı (neşir, temsil, icra, teşhir vb.) karşılığında, ödemeyi yapan, %17 tutarında stopajı, sanatçı adına, vergi dairesine öder.

18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri nelerdir?

Telif kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili olarak, GVK’nun 18. maddesinde yer alan, “serbest meslek kazançlarında istisna” başlığını taşıyan düzenleme ile; “Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale.

Sanatçılar nasıl vergi öder?

Sanatçıların gelirleri, eğer bir işverene bağlı olarak çalışmıyor ise; serbest meslek kazancı, işverene bağlı olarak gelir elde ediliyor ise bu gelir ise ücret olarak değerlendirilir. karşılığında, ödemeyi yapan, %17 tutarında stopajı, sanatçı adına, vergi dairesine öder.

Genç girişimci istisnası ne zamana kadar?

İlk defa işe başlayan 29 yaşını doldurmamış olanlar üç yıl boyunca (75 bin liralık) genç girişimci kazanç istisnasından yararlanıyor.