Müşterilerimize ait bilgilerin 3 kişilerle paylaşılması kanun uyarınca nasıl sonuçlar doğurabilir?

Söz konusu verilerin kanuna aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda bu fiili gerçekleştiren kişiler için Türk Ceza Kanununun 136’ncı maddesi gereğince kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi suçunun vücut bulacağı, ayrıca Türk Ceza Kanununun 239/1’inci maddesinde “Sıfat veya görevi, meslek veya …

Açık rıza herhangi bir ürün ve veya hizmetin sunumunun ya da herhangi bir ürün ve veya hizmetten Yararlandırmanın bir ön şartı yapılabilir mi?

12. Açık rıza, herhangi bir ürün ve/veya hizmetin sunumunun (ya da herhangi bir üründen ve/veya hizmetten yararlandırmanın) ön şartı yapılabilir mi? Bazı durumlarda kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza ön şart yapılamaz. Ancak bazı durumlarda da ön şart yapılabilir.

Vergi Numarası kişisel veri midir?

Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı, adresi, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası ve cirosu gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır.

Kişisel verilerin korunması kanunu kimleri kapsıyor 2020?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsıyor? Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin haklarını korumak üzere düzenlenen KVKK, bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Kişisel verileri işlenen tüzel kişiler ise KVKK kapsamı dışında yer alır.

KVKK kapsamına kimler giriyor?

Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin haklarını korumak üzere düzenlenen KVKK, bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Kişisel verileri işlenen tüzel kişiler ise KVKK kapsamı dışında yer alır.

Kişisel veri kategorileri nelerdir?

Veri Kategorileri Nelerdir?

  • Kimlik (İsim soy isim, anne/baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra nu, TC.
  • İletişim (Adres nu, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarası vb.)
  • Lokasyon (yerin konum bilgileri)