Müşteri ilişkileri nasıl bir süreçtir?

Müşteri ilişkileri yönetimi, her şeyden önce bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç, öncelikle müşterileri dinlemekle başlamaktadır. Daha sonrasında, müşterilerin işletmeden nasıl bir ürün ya da hizmet beklediklerinin belirlenmesi ile devam eder.

Müşteri ilişkileri yönetiminin hedeflediği ana sonuç nedir?

Sonuç olarak, müşteri ilişkileri yönetiminin amaçları aşağıdaki gibidir: Yüksek düzeyde müşteri hizmeti sağlamak. Pazarlama, satış ve satış sonrası destek süreçleri şeklinde başlıklara ayırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Yeni müşteri kazanmak.

Müşteri ilişkileri yönetimi neleri kapsar?

Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management — CRM), bir şirketin tüm ilişkilerini ve müşterileri ve potansiyel müşterileri ile olan etkileşimlerini yönetmek için kullanılan bir yönetim yaklaşımıdır. Amaç basittir: İş ilişkilerini geliştirmek.

Müşteri ilişkileri yönetiminin türleri nelerdir?

Müşteri İlişkileri Yönetim Türleri

 • Stratejik Yönetim. Stratejik Yönetim; kârlı müşteriyi elde edip elinde tutmayı amaçlayan müşteri merkezli ilişki yönetimidir.
 • İşlevsel Yönetim.
 • Analitik Yönetim.
 • İşbirlikçi Yönetim.

Müşteri ilişkileri yönetimi özellikleri nelerdir?

Müşteri İlişkileri Yönetimi Özellikleri Nelerdir? Literatürde Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin dört temel özelliğinin “satış gücü otomasyonu, müşteri hizmetleri ve desteği, saha hizmetleri ve pazarlama otomasyonu” olduğu ortaya konmuştur.

Müşteri ilişkileri yönetimi nasıl olmalı?

Etkili bir Müşteri İlişkileri Yönetimi için her şirketin bilmesi…

 • Elde edeceğiniz avantajların farkında olun.
 • Eylem odaklı vizyon çerçevesinde hedeflerinizi belirleyin.
 • Müşterilerinizi anlamak için çalışın.
 • Çalışanları sürece dahil edin.
 • Metrikleri belirleyin.
 • Sosyal CRM uygulayın.

Müşteri ilişkileri yönetimi CRM Nedir?

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimini yönetmek için bir yaklaşımdır. CRM yaklaşımı ve bunu kolaylaştırmak için kullanılan sistemler sayesinde, işletmeler hedef kitleleri ve ihtiyaçlarına en iyi nasıl cevap verebilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinirler.

Müşteri ilişkileri yönetimi bir şirket marka için neden önemlidir?

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) , şirketinizin aktif müşteriler ve potansiyel müşterilerle olan ilişkilerini ve etkileşimlerini yönetmek için kullanılan bir sistemdir. CRM sistemi, şirketlerin müşterilere bağlı kalmasına, süreçleri düzene koymasına ve karlılığı artırmasına yardımcı olur.

Müşteri ilişkileri Yönetimi’nin CRM amacı nedir?

Müşteri yaşam döngüsü boyunca, müşterilerle olan ilişkileri geliştirmek, müşteri şikayetlerine olan hassasiyeti artırmak, müşteri davranış ve beklentilerindeki eğilimleri tespit ederek verimliliği en üst seviyeye çıkarmak CRM’in başlıca görevidir.

Müşteri ilişkileri yönetimi tanımı nedir?

Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları nelerdir?

Bu noktada Müşteri İlişkileri Yönetiminin amaçlarını aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz.

 • Müşterilerle iyi ilişkiler kurmak.
 • Müşteri sadakati ve bağlığı yaratmak.
 • Mevcut müşterilerle ilişkileri devam ettirmek.
 • Yeni müşteriler elde etmek.
 • Uyumlu faaliyetler sağlamak.
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarını tam zamanında karşılamak.

Müşteri ilişkileri yönetiminin temelinde hangi bakış açısı vardır?

Müşteri ilişkileri yönetimi, çalışanların müşteri-merkezli anlayışı benimsemesi ile hayata geçirilebilir. MİY temelinde insan ilişkilerine dayanır. Müşteriye hesap numarası olarak değil “insan” olarak bakılması ve muamele edilmesi gerekir. Çalışanların müşterileri ile yakın olmaları ve onları tanımaları sağlanır.