Muhsgk 3 aylık verilebilir mi?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesine göre, ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine 3 ayda bir verebilirler.

Kimler 3 aylık muhtasar beyanname verir?

Yapılandırma 2 taksit ne zaman ödenecek?

Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlendi. İkinci taksit ise 30 Kasım’a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksidin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.

1003A ve 1003B nedir?

1003B formatını ŞİRKET ADINA ŞİFRE almış olan mükellefler kullanır. Bu mükellefler sadece Ücretten kesilen vergileri ve SGK bildirgesindeki bilgiler beyan eder. Büro işleten meslek mensupları müşterilerinin vergi kesintileri ve SGK bildirimleri için 1003A formatını kullanırlar.

Muhsgk ne zaman verilir?

İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26’sı saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.

Stopaj aylık mı 3 aylık mı?

İş anlaşması dahilinde ödeme yapan vergi mükellefleri, ödemelerini aylık ya da üç ayda bir olacak şekilde gerçekleştirebilir. Aylık ödemelerde ödemeyi takip eden ayın 26. gününe kadar, üç aylık ödemelerde ise üçüncü ayı takip eden ayın 26. gününe kadar muhtasar beyanname verilerek stopaj ödemeleri yapılmalıdır.

3 aylık muhtasar beyanname nedir?

Muhtasar Beyanname, beyannameyi veren mükellefin çalıştırdığı işçi sayısına göre aylık ya da 3 aylık olarak düzenlenir. Stopaj usulü olduğu için vergi borçlu yerine vergi sorumlusundan alınır. Yani bu beyannamede gelir sahibine ulaşmadan vergilendirilir.

Yapılandırmada ilk taksit ödenmezse ne olur?

Yapılandırmanın ilk taksitinin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan borcun tamamının söz konusu tarihe kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

1003B kimler verecek?

Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir.