Muhasebe nedir amaç ve ilkeleri nelerdir?

Muhasebenin Tanımı: Tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. Ama genelde muhasebe sistemi kar amacı güden işletmeler için daha da önemlidir.

Muhasebenin temel kavramları nelerdir?

Muhasebenin temel kavramları şunlardır :

 • Sosyal Sorumluluk Kavramı,
 • Kişilik Kavramı,
 • İşletmenin Sürekliliği Kavramı,
 • Dönemsellik Kavramı,
 • Parayla Ölçülme Kavramı,
 • Maliyet Esası Kavramı,
 • Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı,
 • Tutarlılık Kavramı,

Muhasebecinin aldığı maaş ne kadar?

Muhasebeci maaşı ortalama aylık 3.500 – TL’dir. En düşük Muhasebeci maaşı 2.825-TL, En yüksek ise 6.300 – TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muhasebeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Muhasebe işletmeler tarafından ne için kullanılır?

Muhasebe, işletmelerin belirli bir zamandaki finansal hareketlerini kayıt altına alan, bölümlere ayıran, raporlayan, analizler yapan ve yorumlayan sistemdir.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri nelerdir?

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI.

 • 1- SOSYAL SORUMLULUK.
 • 2- KİŞİLİK KAVRAMI.
 • 3- İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ KAVRAMI.
 • 4- DÖNEMSELLİK KAVRAMI.
 • 5- PARAYLA ÖLÇÜLME KAVRAMI.
 • 6- MALİYET ESASI KAVRAMI.
 • 7- TARAFSIZLIK VE BELGELENDİRME KAVRAMI.
 • Muhasebenin temel kavramları nelerdir örnekleri?

  Tutarlilik kavramı nedir?

  Tutarlılık kavramı; muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını oluşturur.

  Muhasebe mezunları üniversitede hangi bölümleri tercih edebilir?

  Muhasebe ve finansman bölümü öğrencileri aşağıdaki bölümlere sınavsız olarak geçiş yapabilir:

  • Bankacılık ve Sigortacılık.
  • Hava Lojistiği.
  • İnsan Kaynakları Yönetimi.
  • İşletme Yönetimi.
  • Marka İletişimi.
  • Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Kooperatifçilik.