Mezun olduktan sonra Erasmus yapılır mı?

Erasmus Staj süresi, bir eğitim döneminde en az 2 ay (60 gün) ve en fazla 12 ay olmalıdır. Mezun olmak üzere olan öğrenciler hala öğrenciyken başvuru yapmak zorundadırlar ve mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj programına katılabilirler. Mezun olan öğrenciler Erasmus Staj programına başvuramazlar.

Erasmus staj hibesi kaç ay verilir?

Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

Erasmus kimler gidebilir?

Erasmus’a Kimler Başvurabilir? Başvuran kişinin T.C. vatandaşı veya; Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin vatandaşlarından veya Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı olması gerekir. Akademik not ortalamasının en az 2,5/4 ya da 75/100 olması gerekmektedir.

Erasmus staj kaçıncı sınıfta yapılır?

Öğrenim hareketliliğine başvurular bir sonraki akademik yıl için alınmaktadır. Yani 1. sınıfta başvuru yapıp kazandığınız halde en erken ikinci sınıfın güz veya bahar döneminde öğrenim programına başlayabilirsiniz. Staj hareketliliği ise en erken 1. sınıfın bitiminde yaz aylarında yapılabilir.

Erasmus staj en fazla kaç ay?

Öğrenciler her öğrenim derecesinde (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır.

Erasmus hibesi ne kadar 2020?

Kurumumuza tahsis edilecek 2019-2020 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibesi 327.950 AVRO’dur.

Mezun olduktan sonra staj yapılır mı?

Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır.

4 sınıf öğrencileri Erasmus yapabilir mi?

Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey; okulunuzun Erasmus programına dâhil olup olmadığıdır. Okulunuz Erasmus ‘a dâhil değilse, öğrenci hareketliliğine katılmanız mümkün değildir. Altınca şart; 2, 3 veya 4 sınıf öğrencisi olmanızdır. Erasmus Programına hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri katılamazlar.