Messenger mesajlar mahkemede delil olur mu?

Sosyal medya üzerinden gelen yazışmaların elde edilmesi sizi ilgilendiren konularda olsa dahi eğer hukuka aykırı şekilde elde edildiyse, örneğin programlar vasıtasıyla ya da virüs vasıtasıyla elde edilen bilgilerin mahkeme huzuruna sunulmasıyla konu her ne olursa olsun mahkeme bunu dikkate almayacaktır.

Mahkeme Facebook kayıtlarını isteyebilir mi?

Mahkeme de uygun görürse, ilgili GSM operatöründen bu kayıtları isteyebilir. Uygulamada boşanma davasına bakan mahkemeler, aranan numara, aranan tarih ve saat yahut mesaj gönderilen numara ve gönderim tarih ve saati gibi bilgileri ilgili GSM operatöründen istemektedir.

Sosyal medya konuşmaları delil sayılır mı?

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarının ya da whatsapp mesajlarının delil niteliği değerlendirilirken öncelikle hukuka uygun olarak elde edilip edilmediği incelenmelidir. Hukuka uygun olarak elde edilmesi halinde, bu paylaşımların boşanma davalarında delil oluşturacağı açıktır.

Internet yazışmaları mahkemede delil olarak kullanilir mi?

Sosyal medya yazışmaları da tıpkı WhatsApp yazışmalarında olduğu gibi ancak hukuka uygun olarak elde edildiğinde delil olarak kullanılabilmektedir. Yüksek Mahkemeler tarafından da kabul edildiği üzere hukuka aykırı olarak elde edilen deliller, içerikleri ispata uygun olsa bile mahkeme tarafından kabul edilmez.

Telefon görüşme kayıtları mahkemede delil olarak kullanılabilir mi?

Gizli bir şekilde alınan ses, fotoğraf veya video kayıtları, hukuka uygun elde edildikleri takdirde özel hukuk davalarında ve ceza yargılamalarında delil değerine sahiptir. hakkında mahkeme tarafından karar verilirken hukuka aykırı deliller bir vakıanın ispatında dikkate alınmaz (HMK m.189/2).

Boşanma davasında WhatsApp kayıtları istenir mi?

Boşanma Davasında Whatsapp Kayıtları İstenir Mi? Boşanma davasında, bir uzman bilirkişi vasıtası ile whatsapp konuşma kayıtlarının istenmesi mümkündür.