Mesleki yeterlilik belgesini kimler almak zorunda?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır.

Ustalık belgesi olan MYK yerine geçer mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca alınan bu karar neticesinde bu belgeye sahip olmayan meslek sahipleri artık belli pozisyonlarda görev alamayacak. Buna göre mesleki yeterlilik belgesi bir nevi o meslekte uzman olduğunuzu gösterir ve ustalık belgesi yerine de geçer.

Mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden alınır? Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Mesleki yeterlilik Belgesi almak zorunlu mu?

Bakanlık tarafından yayınlanan son tebliğler ile toplamda 181 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunlu hale getirilmiştir. Ulusal yeterlilikler baz alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucu verilen bu belge ile mesleğiniz ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliğinizi kolayca ispatlayabilirsiniz.

Mesleki yeterlilik Belgesi Hangi Bakanlığa Bağlı?

Mesleki Yeterlilik Kurumu

MYK
Kuruluş tarihi 26 Aralık 2006)
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Adres Ziyabey Cad. 1420. Sok. No:12 / Balgat / Çankaya / Ankara
Yıllık bütçe ₺30.637.000 (2020)

Mesleki yeterlilik Belgesi hangi meslekler var?

Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Meslekler 2018

  • Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3.
  • Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 4.
  • Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Seviye 5.
  • Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4.
  • Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5.
  • Frezeci Seviye 3.
  • Frezeci Seviye 4.
  • İnşaat İşçisi Seviye 2.

Ustalık belgesi olan lise diploması yerine geçer mi?

Lise ve üstü okul mezunu olanlardan aynı zamanda Ustalık Belgesine sahip olanlar diploma Programına kayıtlarını yaptırdıkları takdirde herhangi bir ders almadan doğrudan Mesleki Lisesi Diploması alabilir. Mesleki Lisesi Diploması Ustalık Belgesinde yazılı meslek dalından düzenlenir.

Mesleki yeterlilik belgesi alınmazsa ne olur?

– 5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. …

Mesleki yeterlilik belgesi ücreti ne kadar?

10. Belgeli kişinin, belgesini kaybetmesi veya belgenin yırtılması yıpranması gibi sebeplerden dolayı yenilemek istemesi durumunda 150 ₺ MYK belge ücreti ve 150 ₺ Belge basım ücreti olmak üzere 300 ₺ ücret alınır. 11. Teşvik Kapsamında olmayan ulusal yeterliliklere ait sınav ve belge ücretleri geri iade edilmez.

Mesleki Yeterlilik Belgesi için ne gerekiyor?

Belgelendirme kuruluşlarınca, ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara göre uygulanan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin sonunda başarılı olabilen bireylere verilmektedir. Kişinin, söz konusu yeterlilikte, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu belirten resmi bir belgedir.

Hangi meslekler mesleki yeterlilik belgesi istiyor?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Neden Gerekli?

Mesleki yeterlilik belgesinin amacı, insanların o işi yapıp yapamayacağı konusunda bilgi sahibi olmaktır. Özellikle tehlikeli işlerin olduğu sektörlerde hayati öneme sahiptir. İnşaat sektörü ya da diğer tehlikeli iş sektörlerinde mesleki yeterlilik belgesi istenir ve belgesi olmayanların iş alımı gerçekleşmez.