Mesajları paylaşmak suç mu?

‘Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlali suç olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu suç, belirli kişiler arasındaki haberleşmenin içinde ne olduğunun öğrenilmesiyle işlenmektedir. Kişiler arasındaki haberleşmenin ne suretle yapıldığının suçun oluşumu açısından önemi yoktur.

Haberleşmenin gizliliği ne demek?

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu; iki veya daha fazla kişinin, başkaları tarafından bilinmeyeceği inancı ve iradesiyle, belli iletişim araçları kullanarak (internet, telefon, faks, mektup vb.) gerçekleştirdiği haberleşmenin dinlenmesi, okunması, kaydedilmesi veya ifşa edilmesi ile oluşur.

Özel hayatın gizliliğini ihlal şikâyete tabi mi?

Yani suçun mağdurunun veya zarar gören kişinin kendisini mağdur eden kişiyi şikâyet etmesi gerekir. Özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişinin şikâyetçi olması gerekir. Türk ceza kanunun 139. Maddesinde yer verilen hüküm özel hayatın gizliliği ihlalinin şikâyete tabi olduğunu göstermektedir.

Özel hayatın dokunulmazlığını ihlal etmek nedir?

Özel hayatın gizliliği, insanın sosyal hayat içerisinde sağlıklı bir birey olarak varolması için korunan bir hukuki değerdir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişinin başkaları tarafından bilinmesini istemediği hayatının özel alanlarına girilmesini cezalandırarak bireye hukuki güvenlik sağlar.

Whatsapp mesajları hukuki delil olur mu?

WhatsApp yazışmalarının delil olarak sayılabilmesi için daha önce de ifade ettiğimiz gibi hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekir. Bu tür delillerin hukuka aykırı şekilde edinilmesinin tek yolu kişiye ait olan hesaba kişinin rızası olmadan girilmesidir.

Alenen ifşa nedir?

Alenen ifşa etmek, haberleşme içeriğini başka bir kişiye ulaştırması değil, kişiler arasında bulunan bu haberleşme içeriğinin bir çok kişi tarafından öğrenilmesini sağlamaya yönelik hareket etmesi anlaşılmalıdır.

Özel hayat nedir ornekler?

Kişinin kendine özgü yaşayışı, görüntüsü, sesi, kişisel verileri, konutu, yaşama tarzı, aile hayatı, cinsel hayatı, özel hayat olarak nitelendirilmektedir.