Mentorluk nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre mentor kelimesinin karşılığı “yönder”. Ancak dilimizde mentor, mentör olarak da kullanılabiliyor.

Hangi konularda mentorluk yapılır?

Mentor’unuzun sizi daha iyi tanıyabilmesini sağlamak için konuşabileceğiniz konular şunlar olabilir:

  • Akademik.
  • Sosyal faaliyetler.
  • Özgeçmiş
  • Kariyer hedefleri.

Neden Mentor olmak istiyorum?

Mentorluk sisteminin nitelikli insan gücünü yetiştirmek, kariyer gelişimini desteklemek, kurum kültürüne adaptasyonu kolaylaştırmak, kişinin potansiyelini artırmak, girişimcinin işinde yeni yollar göstermek, kişisel gelişimine destek olmak gibi çeşitli amaçları var, ama asıl amaç kişinin(menti) yetkinliklerinin …

Mentee eğitimi nedir?

Yeni girdiği sektörle ilgili bilgi, beceri ve tavır geliştirmek isteyen, ya da halihazırda bulunduğu konumda bir problemle karşılaşıp en verimli şekilde nasıl giderebileceğini merak eden, veya yeni aldığı bir kararla ilgili olası sonuçları hesaplayıp en başından oluşabilecek problemleri engellemek isteyen, bunun için …

Mentörlük nedir TDK?

TDK, mentorun açıklamasını “Herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimse.”olarak yapmaktadır.

Mentorluk mu mentorluk mu?

Mentör mü Mentor mu? Dilimize İngilizceden çevrilen bu kelimenin TDK sözlükteki doğru yazımı “mentor” olarak geçiyor.

Mentorluk ve Koçluk arasındaki fark nedir?

Koçluk sorulara, mentorluk tavsiyeye, bilgiye, deneyime odaklanır. Koçlukta hedefler beceri ve davranış biçimleri geliştirmeye odaklıdır. Mentorluk ise hedefler kişisel gelişime ve kariyere yöneliktir. Koçlar kurum içinden veya kurum dışından olabilir; mentorlar genellikle kurum içindendir.

Mentorluk yapmak nedir?

Mentorluk, daha deneyimli veya daha bilgili bir kişinin daha az deneyimli veya daha az bilgili bir kişiye rehberlik etmesine yardımcı olduğu bir ilişkidir. Mentor, mentor olan kişiden daha yaşlı veya daha genç olabilir, ancak belirli bir uzmanlık alanına sahip olması gerekir.