Menkul sermaye iradi gelirleri nelerdir?

Sahiplerinin zirai, ticari ya da mesleki faaliyetlerinin dışında kalan nakit sermaye ya da para ile temsil edilen değerler neticesinde müteşekkil sermaye ile elde edilen kar payları, kira, faiz ya da buna benzer iratlar menkul sermaye iradı olarak isimlendirilmektedir.

Menkul sermaye iradı ne demek?

Menkul sermaye iradı nedir? Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.

Üzerinden stopaj yapılmış hisse senedi kâr payı elde edilen bir mükellefin elde ettiği kâr payının ne kadarı gelir vergisinden istisna edilmiştir?

%15 oranında tevkifat yapılmaktadır. GVK’nın 22/2. maddesine göre; tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Sermaye geliri ne demek?

Sermaye geliri, bir kişinin sahip olduğu sermaye stokunda meydana gelen artış nedeniyle kişinin tüketim kapasitesindeki artma olarak tanımlanabilir (Kaplow, 2008:221). Sermayenin miktarını azaltan her türlü verginin sermaye vergisi olarak tanımlanması durumunda, pek çok vergi sermaye vergisi olarak nitelendirilebilir.

Hangisi menkul sermaye Iradıdır?

193 sayılı gelir Vergisi Kanununa göre; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.

Irat elde etmek ne demek?

Irad kaydedilmesi ne demek? İrad, kelime anlamı olarak “gelir – kazanç – gelir getiren mülk” anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Türkçe’mize hukuki bir amaçla geçtiği için genellikle “irad kaydedilmesi, irad etmek” olarak kullanılır ve anlatılmak istenen bir malın ya da nakdin gelir olarak işlenmesidir.

Emegin sonucu olusan gelirlere ne ad verilir?

Bir ülkede belirli bir dönemde oluşturulan milli gelirin, o ülkedeki kişiler arasında ki dağılımına kişisel gelir dağılımı, üretime katılan üretim faktörlerinin (emek, sermaye, toprak) üretim sürecinin sonucunda elde edilen gelirden aldıkları paya da fonksiyonel gelir dağılımı denir.

Menkul sermaye iradı beyannamesi ne zaman verilir?

2020 yılında elde edilen beyana tabi menkul sermaye iratlarının, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile 1–31 Mart 2021 döneminde beyan edilmesi gerekmektedir.