Mayıs 2021 KDV ödemesi ne zaman?

“3 Mayıs 2021 tarihli ve 134 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.”

Hangi ay hangi vergi ödenir?

Beyan ve Ödeme Süreleri

Beyanname adı Beyanname verme zamanı*
Yıllık gelir vergisi (Basit usul) Şubat ayının son günü
Yıllık gelir vergisi Mart ayının son günü
Kurumlar vergisi Nisan ayının son günü
Geçici vergi 1. dönem 17 Mayıs

2021 geçici vergi ne zaman?

Buna göre, Ocak-Haziran 2021 dönemine (2021/II. geçici vergi dönemine) ait geçici vergi beyannamesi 1-17 Ağustos 2021 tarihleri arasında verilecek ve tahakkuk eden vergi 17 Ağustos 2021 Salı günü akşamına kadar ödenecektir.

Temmuz 2021 vergi ödemeleri ne zaman?

2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin olarak Mart ayında beyan edilmiş ve 1. taksiti ödenmiş olan Yıllık Gelir Vergisinin 2. taksit ödemesi 01.07

Mayıs ayı ait KDV beyannamesi ne zaman nereye verilir?

Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.

Mayıs ayı KDV beyannamesi en geç hangi tarihe kadar verilmelidir?

3 aylık dönemi izleyen ayın 26 ncı günü akşamına kadar verilir.

Temmuz ayında hangi vergiler var?

Temmuz ayında ödenecek vergiler arasında değer artış kazancı vergisi ile kira gelir vergisinin 2. taksit ödemeleri bulunuyor. Vergi mükelleflerinin 31 Temmuz’da kadar taksit borcunu ödemesi gerekiyor.

2021 emlak vergisi 1 taksit ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 30 Eylül 2021’e kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitinin 31 Ekim 2021’e kadar, diğer taksitlerini …

2021 1 dönem geçici vergi ne zaman?

17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak- Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3 dönem geçici vergi ne zaman verilir?

Temmuz 2021 sgk prim ödeme son günü ne zaman?

İşverenlerin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresinin de 26 Temmuz 2021 Pazartesi gününden 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna uzatıldığı açıklanmıştır.

Temmuz 2021 KDV beyannamesi ne zaman verilir?

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 8 Temmuz 2021 tarihli ve 136 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme …