Matrah Artırımı 2021 kaç taksitte ödenecek?

Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek. Bu tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olunmayacak.

2021 yapilandirma ne zaman bitiyor?

BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN? Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi 30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamuya olan borçlar için tanınan başvuru süresi 30 Eylül 2021 günü sona erecek.

Gecikme cezası hangi fona aktarılır?

f) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında yer alan sandıklara tabi sigortalılar için tahsil edilen prim, gecikme cezası ve gecikme zamlarının SGK tarafından tahsil edilen ayı izleyen ayın 15 ine kadar Fon hesabına aktarılır.

2021 matrah artırımı çıkacak mı?

Karar ile birlikte, bu süre 1 ay uzatılarak son başvuru günü 30 Eylül 2021 olarak yeniden düzenlendi. İlaveten ilgili başvurulara ilişkin ilk taksit ödeme süresinin (30 Eylül 2021) de 1 ay uzatılmasına karar verildi. Böylece ilk taksit ödeme süresinin son günü 1 Kasım 2021 oldu.

2021 Yapılandırma nasıl yapılır?

Yapılandırma başvuruları işverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/ SGM’ye, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye, Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu …

Vergi borçları yapilandirma ne zaman son?

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021’e kadar yapmaları gerekiyor.

7256 yapılandırma hangi tarihleri kapsıyor?

7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendi ile büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olup, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte.

7256 sayılı Kanun başvuru nereden yapılır?

3-Başvurular nasıl ve nereye yapılır? Başvurular 1 Şubat 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.