Marka satışı vergiye tabi mi?

Marka haklarının bu kapsamda elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, değer artış kazancı olarak vergiye tabidir. Dar mükellefiyete tabi olanlara marka haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, GVK’nın 94/4’üncü maddesi hükmüne göre gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir.

Yabancılardan vergi alınır mı?

Yabancılar Türkiye’de sahibi olduğu taşınmaz mallar için vergi mükellefi oluyor. Taşınmazın kiraya verilmesinden elde edilen gelir için kira gelir vergisi; taşınmazın 5 sene içerisinde satılması halinde elde edilen gelir için değer artış kazancı vergisi ödemek ile mükellef oluyor.

Türk vatandaşı olmayan vergi verir mi?

– Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı gerçek kişilere, – özel kanunlar kapsamında Türkiye’de gayrimenkul edinme izni alabilmiş yabancı kurumlara, gerçekleştirilmesi durumunda (Kanun’da yer alan diğer şartların da sağlanması koşuluyla) vergiden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Gayrimenkul değer artış kazancı hangi beyanname ile verilir?

Söz konusu gayrimenkulün 15.06

46 Bir mal veya hizmetin satışında satın alanın ödedigi vergiye ne denir?

Katma Değer Vergisi (KDV) Türkiye’de gerçekleşen mal ve hizmet teslimlerinde satıcının hesaplayıp alıcıdan tahsil ederek vergi dairesine ödediği vergiye verilen isimdir. 1985 yılında yürürlüğe giren 3065 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanan KDV bir tüketim vergisi türüdür.

Türkiye’de yerleşik olmayanlar genellikle nasıl vergilendirilir?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin 2. fıkrasında kanun açısından dar mükellefiyetin tanımı şeklinde kabul edilebilecek ifade’ye göre; “Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları …

Yurtdışından gelen paranın vergisi var mı?

Sıfır vergi. Yurt içinde de döviz, altın, menkul kıymeti bulunanların, bunları resmi defterlere kaydetmesi durumunda yine herhangi bir vergi alınmayacaktır.

Gayrimenkul Değer artiş kazanci vergisi nedir?

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 80’inci maddesi uyarınca miras ve bağış yolu ile alınan konutlar hâriç, gayrimenkul alış tarihinden itibaren “tam 5 yıl geçmeden” satılması ve satış yapılan yılın istisna tutarı üzerinden bir kazanç elde edilmesi durumunda uygulanan bir kazanç vergisidir …

Değer artış kazancı beyannamesi ne zaman verilir?

Değer artış kazancı beyannamesi, vergi dönemlerinde verilir. Satışın gerçekleştiği tarihten sonraki ilk mart ayının 1’i ile 25’i arasında vergi dairesine giderek beyanda bulunabilirsiniz. Değer artış kazancı vergisini mart ve temmuz olmak üzere iki taksitte ödeyebilirsiniz.