Marangozluk serbest meslek mi?

Herhangi bir işverene bağlı olmadan, tamamen kendi kişisel hesaplarına çalışan bu meslekler arasında el ustalığı gerektiren faaliyetler bir hayli öne çıkar. Marangozluk ve terzilik gibi meslekler geçmişten bugüne gelen serbest mesleklerin en bilinenleridir.

Serbest meslek kazanç defteri kim tutar?

Serbest meslek erbabı “Serbest Meslek Kazanç Defteri” tutmak zorundadır. Kolektif, adi komandit ve adi şirketler de mesleki kazançlarını Serbest Meslek Kazanç Defteri üzerinden tespit ederler. Bu şirketlerin bilanço esasına göre tuttukları defterler serbest meslek kazanç defteri yerine geçer.

Serbest meslek kazancında elde etme ne zaman gerçekleşir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 67 inci maddesinde de, serbest meslek kazancının hizmetin verildiği tarihte değil tahsilatın yapıldığı tarihte elde edilmiş sayılacağı ve dolayısıyla vergiyi doğuran olayın da tahsilatın gerçekleştiği dönemde meydana geleceği kabul edilmiştir.

Öğretmenlik serbest meslek mi?

Türkiye’de özel ders eğitimi veren öğretmen sayısı son yıllarda bir milyonun üstüne çıktı ve ülkede en popüler işlerden biri haline geldi. Özel ders veren eğitimciler serbest meslek erbabı sınıfına girerler.

Serbest meslek özel sektör mü?

Özel sektörün bir dalı olan serbest meslek terimi, hem yarı resmi hem de resmi olmayan işleri kapsar. Bu mesleklerden birini ifa etmek isteyen kişiler gerekli izinleri devlet kurumlarından alır.

Serbest meslek kazanç defteri zorunlu mu?

Serbest meslek erbabının Vergi Usul Kanunu gereğince tutmak zorunda olduğu deftere Serbest Meslek Kazanç defteri denir. Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydolunur.

Serbest meslek kazanç defteri tutmak nedir?

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi.