Manevi danışmanlık ve rehberlik dersi nedir?

Eğitim Türü (Amaçlar): Programın amacı adaylara bireylerin manevi ve psikolojik ihtiyaçlarında eşlik etme, destek olma ve rehberlik yapma konusunda teorik ve pratik bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır. …

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik nerelerde çalışır?

Hastane, askeriye, cezaevi gibi kurumlarda, bu işi uzman bir şekilde yapan kişiye Manevi Destek ve Rehberlik Görevlisi denir.

Manevi danışmanın görevi nedir?

Manevi danışman modern bireyin hayatında dönüm noktaları olan evlilik, ölüm, hastalık, hükümlülük, yaşlılık ve öğrencilik gibi durumlarda karşılaşılan anlam arayışına, yalnızlaşmaya ve acı ile baş edebilmeye yardımcı olmaktadır.

Manevi danışmanlık ve rehberlik hangi üniversitelerde var?

Hepsi de devlet üniversitesi olan altı üniversite, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans programlarını ilan ettiler.

Manevi danışmanlık ve rehberlik sertifikası ne işe yarar?

Program başvuruya haiz adayların ilahiyat temelli ya da imam hatip temelli kişilerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece ilgili kurumlarda görev yapacak personellerin gerekli donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

Diyanet manevi danışmanlık nedir?

Manevi danışmanlık; fiziksel, duygusal ve zihinsel boyutlar arasındaki bağlantıyı sürdüren bir tedavi modeli sunarak, bu bağlantının bireyin ruh sağlığı tedavisi için sağlam ve sürekli bir oluşumu desteklediğini savunur.

Manevi danışmanlığa kimler başvurabilir?

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans programına ilgili fakültelerin ilahiyat, İslami ilimler, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden mezun olanlar başvurabileceklerdir.

Manevi danışmanlık sertifikası ne işe yarar?

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans ne ise yarar?

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans programının amacı ilgili alanda bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir.

Manevi Rehberlik ve Değerler Eğitimi eğitmenliği sertifika programı ne işe yarar?

Manevi rehberlik eğitimi nedir?

Manevi Rehberlik, dinsel ve manevi alana yönelimli danışanların gereksinimlerini karşılamak ve bu alanda toplumun ihtiyaç duyduğu konular dikkate alınarak hazırlanmış bir eğitim programıdır.

Dini Danışmanlık ve Rehberlik Nedir?

Dinî danışmanlık ve rehberlik, din hizmetleri alanında kullanılan bir kav- ramdır. Böylece dinî danışmanlık ve rehberlik alanın- da hizmet verecek yaygın din öğretimi uzmanlarının yetiştirildiği Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları Bölümünün gelişmesine katkı sağlayacak bilimsel birikimi harekete geçirmek amaçlanmıştır.