Makalenin yöntem kısmına ne yazılır?

Bilimsel makalede yöntem bölümü içerisinde genel anlamda,

 • çalışmada kullanılan malzemeleri tanımlamaları
 • çalışma için malzemelerin nasıl hazırlandığını
 • araştırma protokolünün tanımlaması
 • ölçümlerin nasıl yapıldığı
 • hangi hesaplamaların yapıldığı
 • verileri analiz etmek için hangi istatistiksel testlerin yapıldığı

Bir makalenin başlığı nasıl olmalıdır?

Seçilen başlık makalenin içeriğinde okuyucunun ne bulacağını net bir şekilde ifade etmelidir. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidi. Metin biçimi olarak Kalın Times New Roman 16 punto ile yazılması gerekmektedir.

Makale formatında yazı nasıl yazılır?

Makale yazımında, Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Karakterler 12 punto büyüklüğünde, satır aralıkları 1,5 nk olmalıdır. Sayfa yapısı tek kolon, yazı sayfanın her iki tarafına yaslanmış şekilde kaydedilmelidir. Ayrıca tüm sayfalara numara verilmelidir.

Araştırma raporu yöntem bölümü nedir?

* Araştırma raporunun bu bölümünde verilerin nasıl analiz edildiği, veri analiz yöntem/teknikleri ve kullanılma sebepleri, veri analiz işlemlerinin elle/mekanik ya da bilgisayar ortamında yapıldığı, eğer kullanıldı ise veri analizi ile ilgili programların adı ve sürümü gibi bilgiler ayrıntılı olarak açıklanır.

Çalışma metodu nedir?

Daha sonra araştırmanın yöntemi kısaca açıklanır. Yöntemde, araştırmanın modelinden söz edilerek çalışmanın evreni ve evrenden seçilen örneklem tanıtılır (evren-örneklem tanımlaması olmayan araştırmalarda araştırma grubu tanıtılır). Araştırmanın veri toplama aracı açıklanır ve uygulamanın nasıl yapıldığına değinilir.

Bir makalenin bölümleri nelerdir?

başlık sayfası, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve kaynaklar bölümlerinden oluşur.

Makale ödevi nasıl yapılır?

Bu tarz “giriş, materyal-metot, sonuçlar, tartışma” şeklindeki IMRAD formatı ile düzenlenmiştir.

 1. Araştırma Konusunu Belirleyin.
 2. Literatür Taraması Yapın.
 3. Hipotez Oluşturun.
 4. Çalışma Protokolü Oluşturun.
 5. Başlık Bölümünü Hazırlayın.
 6. Etkili Bir Özet Yazın.
 7. Girişte Gereken Bilgileri Verin.
 8. Gereç ve Yöntem.