Mahkemede temyiz ne demek?

Esasen temyiz, üst mahkemede açılan yeni bir tür davadır. Taraflar, temyiz başvurusu ile istinaf mahkemesi kararının değiştirilmesini veya bozulmasını talep ederler. İstinaf ceza dairelerinin kararlarının temyiz incelemesi bir üst mahkeme tarafından, yani bir temyiz mahkemesi olan Yargıtay tarafından yapılır.

Temyiz başvurusu hangi mahkemeye yapılır?

İstinaf mahkemesi (bölge adliye mahkemesi) tarafından istinaf incelemesi sonucunda verilen nihai karara karşı, belli yasal koşullar varsa, temyiz incelemesi için Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilir.

Yargıtaya temyiz nasıl yapılır?

Temyiz davalarında mahkemelere yapılan savunmaların bir kez daha üst mahkemelere yapılması talep edilir. Temyiz davalarının açılması için davanın önceden bir sonuca bağlanması gerekir. Temyiz dilekçesi eksiksiz bir şekilde doldurulup yetkili mahkemeye verilerek temyiz davası açılabilir.

Yargıtaya temyiz dilekçesi nasıl yazılır?

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 1. Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri.
 2. Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı.
 3. İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih.
 4. Kararın özeti.

Yargıtay a giden dava ne kadar sürer?

Mahkemelerde Ceza Dairesinin bir dosyayı ortalama olarak inceleme süresi genellikle 352 gün olarak bilinmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında geçen ortalama sürenin ise 473 gün olarak bilinir. Genel olarak Yargıtay’da toplam 825 günlük bir inceleme süresi geçmektedir.

Temyize giden mahkeme kararı ne zaman Sonuclanir?

Yargıtay ceza dairelerinde ortalama görülme süresi 348 gündür. Bu nedenle 2020 yılında temyiz edilen bir ceza davasının ortalama 3 yıllık sürede karara bağlanacağını söyleyebiliriz.

Hangi davalar Yargıtaya gider?

Yargıtay Kanunu’na göre temyiz incelemesi dosya üzerinde yapılır.

 • Tüzel kişiliğin feshi.
 • Genel kurul kararlarının iptali.
 • Evlenme butlanı
 • Evlilik iptali.
 • Alacak ve velayet davaları

Yargıtay temyiz dilekçesi nereye verilir?

Temyiz Dilekçesi Nereye Verilir? Kanunda öngörülen şekli şartlarını taşıyan temyiz dilekçesi, Yargıtay’a gönderilmek üzere temyizi istenen gerekçeli kararı veren yerel mahkemeye veyahut bölge adliye mahkemesine verilir.

Temyiz dilekçesi kime yazılır?

Madde 365 – (1) Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtay’ ın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.

Mahkemede temyiz ne demek?

İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı olarak hükümlerinin yeniden incelenmesi için yapılan kanun yoluna temyiz denir. Bir nevi üst mahkemeye olayın taşınması olarak nitelendirilir. 15 günlük istinaf mahkemesi kararının tefhimi veya tebliğinden itibaren temyizin süresi olarak nitelendirilir.

Istinaftan sonra ne olur?

İstinaf mahkemesi, istinaf incelemesi ile yeniden bir karar verir. İstinaf mahkemesi, hukuk veya ceza davasını yeniden ele alarak yeni bir karar verir. Temyiz incelemesi ile Yargıtay, istinaf mahkemesi kararını sadece hukuki yönden değerlendirerek onama veya bozma kararı verir.

Hangi davalar Yargıtay a gider?

Yargıtay Kanunu’na göre temyiz incelemesi dosya üzerinde yapılır.

 • Tüzel kişiliğin feshi.
 • Genel kurul kararlarının iptali.
 • Evlenme butlanı
 • Evlilik iptali.
 • Alacak ve velayet davaları

Istinaftan sonra temyiz olur mu?

İstinaftan Sonra Temyiz Hakkı Var Mı? İstinaftan sonra temyiz hakkı tabi ki vardır. Bu noktada temyiz hakkı için gerekli başvuruların yapılması adına 15 günlük bir dürer verilmektedir. Kararın kesinleşmesinin sonrasında kararın tebliğ edilmesinden itibaren 15 günlük bir süre verilmektedir.

Hukuk davası Istinaftan sonra temyize gider mi?

Temyiz Kanun Yolu Nedir? (HMK 361-373) İstinaf mahkemesi (bölge adliye mahkemesi) tarafından istinaf incelemesi sonucunda verilen nihai karara karşı, belli yasal koşullar varsa, temyiz incelemesi için Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilir.

Temyize giden dava ne zaman sonuçlanır?

Yargıtay ceza dairelerinde ortalama görülme süresi 348 gündür. Bu nedenle 2020 yılında temyiz edilen bir ceza davasının ortalama 3 yıllık sürede karara bağlanacağını söyleyebiliriz.

Yargıtay temyiz süresi kaç gün?

Temyiz süresi, istinaf mahkemesi kararının sanığa veya varsa ceza avukatının tefhiminden (yüzüne karşı kararın okunması) veya tebliğinden itibaren 15 gündür. Bu sürecin son günü tatil gününe denk gelme durumunda bir sonraki iş günü beklenir.

Istinaftan dönen dosya ne olur?

İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemelerin verdiği kararı inceledikten sonra kararı bozma yetkisine sahiptir. Bölge adliye mahkemesi tarafından kararın bozulması durumunda yeniden yargılama süreci başlar. Dosya hakkında doğru kararın verilmesi için Bölge adliye mahkemesi görev yapmaktadır.

Yargıtay kararı kesin midir?

Kurul yapacağı inceleme neticesinde itirazı yerinde görürse talebin kabulüne karar verir. Kurulun itirazın kabulüne ilişkin kararları, gereği için dairesine gönderilir. Kurulun verdiği kararlar kesindir.

Yargıtay temyiz nedenleriyle bağlı mı?

Yargıtay Temyiz İncelemesi ve Kararları Yargıtay’a temyiz yolu kapalı olan ilk derece mahkemesi kararları, bölge adliye mahkemesinin kararı ile kesinleşir. Yargıtay tarafların temyiz talebinde bulunurken ileri sürdüğü temyiz sebepleri ile bağlı değildir.