Mahkeme iddianame ile sınırlı mıdır?

Suç isnadı bildirilen sanığa isnada karşı savunma yapabilmesi için yeterli zaman ve imkan da sunulmalıdır. İddianame, suç isnadının derli toplu bir şekilde sanığa bildirildiği temel belgedir. Mahkemeler, iddianamedeki olay anlatımının hangi suçu oluşturacağına ilişkin nitelendirmede iddia ve savunmayla bağlı değildir.

Uyuşturucu kullanma davası ne kadar sürer?

Uyuşturucunun bulundurulması, kullanılması, satın alınması, kabul edilmesi gibi durumlar, şikâyete bağlı suçlar kapsamında sayılmaz. Bu tür suçların herhangi bir şikâyet süresi olmadığı gibi uyuşturucu kullanma- bulundurma suçu ve cezası için davanın zaman aşımı süresi, 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Her hüküm bir karar mıdır?

“Yasa buna “hüküm” demektedir (m. 223). Oysa hüküm aslında bir karardır ve yargılamanın çeşitli aşamalarında hüküm (karar) ortaya çıkar. göre; sanığın beraatına, mahkumiyetine, davanın reddine ya da düşmesine ve mahkemenin durmasına dair kararlar hükümdür.

İddianame kabul edildikten sonra mahkeme ne zaman olur?

15 gün içinde iddianamenin iadesine veya kabulüne karar verilmesi gerekir. Bu süre herhangi bir karar verilmeden geçirilirse iddianame kabul edilmiş sayılır. İddianame kabul edildikten sonra mahkemenin hükmünün kesinleşmesine kadar geçen evre kovuşturma olarak adlandırılır.

İddianame ne kadar sürede kabul edilir?

İddianamenin iadesi, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra gerçekleştirilmelidir. Bu süre sonunda iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır.

Uyuşturucu suçları hangi mahkeme bakar?

Basit uyuşturucu davaları olarak tabir edebileceğimiz Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyarıcı madde kullanmak suçu ile ilgili yargılama asliye ceza mahkemeleri tarafından yerine getirilirken, uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda ağır ceza mahkemeleri …