Maaşımızın yüzde kaçı vergi?

Ancak gelir vergisi dahil, bir kişinin ortalama aylığının yüzde 50 ile yüzde 70 aralığı vergiye gidebiliyor. Ocak 2021 itibarıyla 5 bin TL brüt maaş alan bir çalışan, bu maaşının 700 TL’sini SGK işçi payına; 50 TL’sini İşsizlik sigortası payına, ilk ay için 637.5 TL’sini de gelir vergisine ödedi.

Gelir vergisi hesaplama nasıl yapılır?

Gelir vergisi matrahı hesabını örneklendirelim: Bir işçinin brüt maaşı 5.000 TL ise; Genel sağlık sigortası işçi payı (): 5.000 x  = 700 TL. İşsizlik sigortası işçi payı (%1): 5.000 x %1 = 50 TL. Gelir vergisi matrahı tutarı: 5.000 – (700 + 50) = 4.250 TL olur.

Kümülatif gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken çalışanın brüt ücretinden genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası işçi payı düşülür. Kesintilerden sonra elimizde kalan ücret, işçinin vergi matrahıdır.

100 bin TL vergisi ne kadar?

Eğer Türkiye’da senede 100,000 TL kazanıyorsanız, toplam verginiz 33,974 TL olacaktır. Yani, net maaşınız yıllık 66,026 TL, aylık 5,502 TL olacaktır. Ortalama vergi oranınız 34.0% ve marjinal vergi oranınız 38.5% olacaktır.

Türkiye’de neden bu kadar çok vergi var?

Gıda, giyecek, akaryakıt, iletişim ile sigara, alkol gibi bağımlılık yaratan mallar üzerine yüksek KDV, ÖTV (dolaylı vergi) konmasının nedeni de, bu malların temel ihtiyaç maddesi olması (gıda ile giyecek) ve vazgeçilmezliğinin yüksek olmasıdır. Ayrıca, tüketim üzerinden alınan verginin tahsilatı da çok daha kolaydır.

Ücret bordrosunda gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır ve Hazırlanır?

  1. SGK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14.
  2. İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1.
  3. Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
  4. Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15.
  5. Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759.

Asgari ücret kümülatif vergi matrahı 2021 ne kadar?

Asgari Ücret | 2021 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

Brüt Kümülatif Vergi Matrahı
Şubat 2.943 5003,1
Mart 2.943 7504,65
Nisan 2.943 10006,2
Mayıs 2.943 12507,75

KGVM ne demek?

Kümülatif vergi matrahı nedir? Kümülatif gelir vergisi matrahına kısaca KGVM denir. Kümülatif vergi matrahı, çalışanın gelir vergisi dilimini ve gelirinden kesilecek vergi oranını belirler. Kümülatif vergi matrahının hesaplanması ve ödenmesi işverene aittir.

Gelir Vergisi nereden alınır?

Kamu kurum/kuruluşlarında çalışanlar için gelir belgesi, e-devlet sisteminde bulunan e-bordro bölümünden temin edilebilir. SGK çalışanları için gelir belgesi, çalıştıkları kurumdan temin edilebilir.

Yıllık gelir vergisi matrahı nedir?

Vergi matrahı ise işçinin brüt ücreti üzerinden SGK işçi payı ile işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi ile birlikte oluşan yeni tutardır. Bu tutar gelir vergisi matrahı olarak adlandırılır.