Maaş bordrosu ne için istenir?

Kamu kuruluşlarında çalışan vatandaşlar maaş bilgilerini Maliye Bakanlığının maliye kuruluşlarından alabilirler. Özel bir firmada çalışan kişiler de aynı biçimde çalışmış oldukları işe göre bir maaş alırlar. Çalışılan iş yerinin muhasebe kısmından maaş bordrosu istenebilir.

Maaş bordrosu kimden alınır?

Maaş Bordrosu Nereden Alınır? Kamu kuruluşlarında çalışan kişiler maaş hakkında bilgileri Maliye Bakanlığının kuruluşlarından alabilme imkanına sahip olmaktadır.

Ücret bordrosunda neler vardır?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ücret bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

  • İşyeri sicil numarası
  • Bordronun ilişkin olduğu ay.
  • Sigortalının adı soyadı
  • Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası
  • Ücret ödenen gün sayısı
  • Sigortalının ücreti.
  • Ödenen ücret tutarı

SGK matrahı nasıl hesaplanir 2021?

Brüt kazanç toplamı: brüt maaş + tüm menfaatler ve ek ödemeler. Brüt Ücret: aylık maaş / 30 * çalışanın iş günü SGK matrahı: brüt kazanç toplamı – istisnalar (örn. ayni yemek ödemesi) SGK prim kesintisi – çalışan payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0.14.

Kredi çekmek için maaş bordrosu nereden alınır?

Genellikle bankalarla olan işlemler de kredi başvurusu yapacağınız sırada bu belge sizden istenebilir. Maaş bordrosunu muhasebe bölümlerinden veya maliye kurumlarından alabildiğiniz gibi internet üzerinden de bu belgeyi elde edebilirsiniz.

E devlet maaş bordrosu nereden alınır?

E Devlet’e giriş yaptıktan sonra e hizmetler kısmından Maliye Bakanlığı başlığı altında e- Bordro hizmetini görüntüleyebilir, yıl ve ay seçimi yaparak sorgulama yapılabilirsiniz.

Ücret bordrosu zorunlu mu?

Ücret bordrosu mevzuat açısından düzenlenmesi zorunlu belgeler arasında yer almaktadır. Bu belge işveren tarafından düzenlenir, imza şartı varsa işçiye imzalatılması zorunludur. Eğer belge yukarıdaki maddede belirtilen şekil şartlarından bir tanesini dahi ihtiva etmez ise idari para cezası uygulanır.

SGK matrahı nasıl hesaplanir?

SGK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14. İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1. Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı) Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15.

Sigorta matrahı ne demek?

Sigorta ve işsizlik primleri, işçinin prime esas kazancı belirlendikten sonra, SGK’nın belirlediği taban matrah ve tavan matrah tutarı kontrol edilerek belirlenmiş sigorta matrahından kesilir. Bu matrah, SGK Matrahı, Sigorta Matrahı, Prime Esas Kazanç Matrahı ya da Pek Matrahı gibi isimlerle anılmaktadır.