Literatür taraması Nerelerden Yapılır?

Hakemli dergilerin taranması: Bu tarama işlemi için günümüzde hakemli dergilerin en çok barındırıldığı sciencedirect, scopus, wiley online library, springer, google akademik, ulakbim gibi siteler incelenebilir. (Bunların nasıl taranacağı konusunda ayrıca bir yazı yazılacaktır.)

Tez için kaynak taraması nasıl yapılır?

Konu belirlenmeli; konunun kapsamı, amacı, çalışma haritası oluşturulmalıdır. Konu için gerekli kaynaklar bulunmalıdır. Kaynak taraması yaparken özellikle konunun çalışma evreninin genişliğine müteakiben yabancı kaynaklar da ele alınmalıdır. Kaynaklar; kitap, dergi, makale gibi sınıflandırmalarla incelenmelidir.

Literatür taraması hangi kaynaklardan yapılır?

Literatür taramasıyla, konuya ilişkin kaynaklar/dokümanlar tespit edilir ve toplanır. Literatür taramasına bibliyografik mahiyetteki eserlerden başlanmalıdır. Bu amaçla konuya ilişkin bütün tez, kitap ve makaleler ile bunların kaynaklar, referanslar ve bibliyografya bölümleri ve internet kullanılabilir.

Literatür taraması makaleye nasıl yazılır?

Literatür Taraması Nasıl Yazılır?

 1. Okurken notlar alın. Önce makaleleri okuyup daha sonra da incelemeyi yazmaya başlarsanız birçok önemli noktayı kaçırabilirsiniz.
 2. Tutarlı ve anlaşılır olun.
 3. Mantıksal bir yapı oluşturun.
 4. Geri bildirimlerden yararlanın.

Literatür taraması araştırmanın hangi evresinde yapılır?

Literatür Taraması Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

 • Araştırma sorusunun ve anahtar kelimelerin belirlenmesi:
 • Taramanın araçlarının tespit edilmesi ve taramanın planlanması:
 • Taramanın alt parçalara bölünmesi ve sınıflandırılması
 • Literatür taramasının sonuçlandırılması

Literatür tarama sistemleri nelerdir?

Var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya literatür tarama denir. Literatür taraması, araştırma probleminin seçilerek anlaşılmasına ve araştırmanın tarihsel bir perspektife oturtulmasına yardımcı olur (Karasar, 2005, 183).

Literatür taraması nasıl yapılmalıdır?

Literatür Taraması Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

 1. Araştırma sorusunun ve anahtar kelimelerin belirlenmesi:
 2. Taramanın araçlarının tespit edilmesi ve taramanın planlanması:
 3. Taramanın alt parçalara bölünmesi ve sınıflandırılması
 4. Literatür taramasının sonuçlandırılması

Bitirme tezi literatür taraması nasıl yapılır?

Aşağıda bu adımları takip ederek siz de kolayca yapabilirsiniz.

 1. Ulusal Tez Merkezi sitesine girin.
 2. Arama kelimesine ilgili alanınızı yazın.
 3. Bulduğunuz lisans ve yüksek lisans tez örneklerini indirin.
 4. Kaynakça kısmına bakın.
 5. İşinize yarayacak kaynağı not alın.
 6. Bitirme tezinizi yazarken bunları kullanın.

Literatür taramada kaynak seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Yapacağınız tarama sadece bulunan kaynakların listelenmesi ve özetlemesinden oluşmamalıdır. Erişilen kaynakların güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmelidir. *Çalışmanın tamamlanmasına kadar literatür belirli zaman aralıkları ile yeniden gözden geçirilmeli, araştırma konusuna ilişkin güncel çalışmalar takip edilmelidir.

Literatür taraması bir yöntem midir?

taraması veya doküman incelemesi metotlarına dayanan araştırmalarda, konuya ilişkin kaynaklar/dokümanlar tespit edilir ve toplanır. Var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya literatür tarama denir.

Literatür kısmı nasıl yazılır?

LİTERATÜR NASIL YAZILIR? Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, literatür şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor. Bazı örneklerde görülen “litaratür, litaretür” gibi yazımlar ise imla hatasıdır. Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı ‘literatür’dür.

Literatür nedir örnek?

Özellikle en çok edebiyat yerine kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda herhangi bir bilim içerisinde tüm alanı kapsayan bilgi dağarcığına literatür denir. Buna bir örnek vermek gerekirse ‘tıp literatürü’ uyacaktır.