Lisans anlaşması nedir pazarlama?

Lisans anlaşmaları, lisans alanın, ürüne ait mevcut marka değerinden faydalanmasına olanak sağlar. Çünkü yeni bir marka yaratmak ve onu yerleştirmek uzun ve maliyetli bir süreçtir. Lisans alana, daha önceden lisans veren tarafından belirlenmiş stratejiler doğrultusunda belli bir satış garantisi sağlanmaktadır.

Lisans anlaşması nedir işletme?

Bir FM hakkı sahibinin (lisans veren/licensor) bu hakka konu varlığını, belirtilen kurallar dahilinde, bir başkası (lisans alan/licensee) tarafından kullanabileceğini düzenleyen anlaşmadır.

Lisans alan Isletmeye ne denir?

En geniş anlamı ile Franchising, başarılı bir markanın (lisansın) isim hakkının kullanılmasıdır.

Lisans anlaşması nedir örnek?

Lisans anlaşmaları, bir şirketin telif hakkıyla korunan veya patentli materyalinin başka bir şirket tarafından kullanılmasına izin verdiği için kazandığı ve telif hakkı adı verilen gelirler üretir. Lisans verilebilecek bazı örnekler arasında şarkılar, spor takımı logoları, fikri mülkiyet, yazılım ve teknoloji bulunur.

Lisanslama nedir pazarlama?

Lisanslama, başarılı bir işletmenin sahip olduğu üretim süreci, patent, ticari sırlar, know-how, ürünün adını koruyan ticari marka ve işletmenin adı gibi dokunulmaz varlıklarını belirli bir bölgede ve belirli bir getiri ya da royalty karşılığında, belirli bir süre için kullanma hakkını yabancı bir işletmeye verdiği …

Lisans anlaşmalarında hak sahibine ödenen ücrete ne denir?

Royalty en basit tanımıyla devralınan bir hak karşılığında yapılan ödemeyi ifade eder. Sözcük anlamı olarak imtiyaz ücreti, telif hakkı gibi gayri maddi hakların değerinin genel tanımıdır.

Lisans kullanım hakkı nedir?

Lisans alan kişi, sözleşmeye dayalı olarak lisans hakkını elde eden ve markayı kullanma yetkisine sahip olan kişidir. Lisans alan tek kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilir. Özellikle birden fazla kişinin gerçek ya da tüzel kişi olarak, adi ortaklık şeklinde lisans alan taraf olması mümkündür.

Lisans ne anlama gelir?

Lisans; dünyaca tanınmış markaların, futbol kulüplerinin, sinema ve çizgi film karakterlerinin veya dijital oyunların haklarının belli bir süreyle farklı bir ürün kategorisi veya bir servis için kullanılmasıdır. Lisans kullanımı, ürünleri hedef kitle için daha çekici, prestijli, popüler ve heyecan verici kılar.

Pazarlama yüksek lisansı ne işe yarar?

Pazarlama yüksek lisans programı işletme veya örgütlerde üst düzey yönetici veya girişimci olarak yönetimsel fonksiyonları yürütecek bireyler yetiştirecektir. Bu programdan mezun olan öğrenciler şirketlerin Pazarlama Kurul başkanlığı gibi yüksek noktalarına geleceklerdir.