Limited şirkette neler gider gösterilir?

Ayrıca şirket adresiniz aynı zamanda eviniz ise bu kapsamda yapılan giderlerin yarısının gider olarak dikkate alınacağını belirtmeden geçmeyelim.

 • Neler gider olarak gösterilebilir?
 • Yemek giderleri.
 • Araç giderleri.
 • Fiş.
 • Personele yaptığınız ödemeler.
 • Ulaşım ve taşınma.
 • Telefon, internet, su, doğalgaz.
 • Kira ve aidat.

Hediye gider yazılır mı?

Sonuç olarak işletmelerin rakiplerine üstünlük sağlamak, ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve satışlarını arttırmak için; reklam ve tanıtım amacıyla eşantiyon veya hediye olarak verilen mal ve hizmetler gelir ve kurumlar vergisi hasılatlarında gider olarak kabul edilecektir.

Bir mal veya hizmetin Satısında satın alanın ödediği vergiye ne ad verilir?

Katma Değer Vergisi (KDV) Türkiye’de gerçekleşen mal ve hizmet teslimlerinde satıcının hesaplayıp alıcıdan tahsil ederek vergi dairesine ödediği vergiye verilen isimdir. 1985 yılında yürürlüğe giren 3065 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanan KDV bir tüketim vergisi türüdür.

Genel gider kalemleri nelerdir?

Gider olarak kabul edilen harcamalar:

 • Yemek giderleri: Şirketin faaliyeti için yapılmışsa.
 • Seyahat harcamaları: Uçak, otobüs, deniz otobüsü, tren, otel, otopark vb harcamalar dahildir.
 • Taşıt giderleri: Yakıt, sigorta, kira, tamir vb giderler dahildir.

Hediye çekleri hangi hesapta takip edilir?

1 Hediye çeki bedelinin kısmen nakit olarak tahsil edilmesi halinde ise, 100 Kasa ve 120 Alıcılar hesabının birlikte kullanılması uygun olacaktır. 2 Hediye çeki tutarı üzerinde alışveriş yapıldığında kalan kısım müşteriden tahsil edileceğinden 100 Kasa Hesabı veya ödemeye uygun bir hesap kullanılacaktır.

Hediye çekine fatura kesilir mi?

hediye çeki teslimi bir mal veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV ye tabi olmayacak, çeklerin müşteriye verilmesi aşamasında bu çeklere ilişkin olarak fatura düzenlenmeyeceği gibi KDV de hesaplanmayacaktır” denilmiştir. Hediye çeki teslimi KDV kapsamına girmediği için bu teslim KDV beyannamesinde gösterilmez.

Hangi sektörlerde KDV düştü?

Bu sektör ve iş kolları, iş yeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil …

Katma değer vergisinde verginin mükellefi mal teslim eden veya hizmet ifa eden kişi olarak ifade edilir bu mükellef kimdir?

“KDV Kanunu’nun 8. Maddesine göre, bu verginin mükellefi satıcılardır. Ancak, anılan vergi dolaylı bir vergi türü olup, verginin kanuni yüklenicisi yada diğer bir deyimle taşıyıcısı mal veya hizmetin alıcılarıdır.

Genel giderler nelerdir?

Terim tanımı Genel gider maliyetleri bir işletmenin çalışması için normalde uygulanan, ancak doğrudan herhangi bir özel iş, faaliyet, ürün veya hizmete ilişkilendirilmemiş olan maliyetlerdir. Genel gider maliyetleri kar sağlama faaliyetlerinin oluşturulması için kritik destek sağlar.