Limited şirket ortaklığından nasıl ayrılırım?

Limited şirketlerde ortaklıktan çıkma iki halde mümkündür: Çıkma hakkının şirket sözleşmesi, ortaklık sözleşmesi ya da ayrı bir sözleşme ile ortaklara verilmesi veya ortaklıktan çıkmak için haklı bir sebebin varlığı. Limited şirketinde ortaklara ortaklıktan çıkma hakkı sözleşme ile verilmiş olabilir.

Iki ortak nasıl ayrılır?

Eğer bu konuyla ilgili imzalanmış herhangi bir sözleşme veya karar yoksa, ortak kendi paylarını istediği kişiye satıp ortaklıktan ayrılabilir. Pay devir bedeli taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak belirlenir. Ortak paylarını ve şirketteki tüm yetkilerini devralan kişiye devreder ve ortaklıktan çıkar.

Ltd ortağın çıkarılma halleri nelerdir?

Limited şirkette bir ortağın ortaklıktan çıkarılması iki durumda mümkündür. Bu durumlardan biri sözleşmede öngörülen sebeplerin varlığı halinde ortaklık kararıyla çıkarma, diğeri ise haklı sebebin varlığı halinde mahkeme kararıyla çıkarmadır.

Ayrılma akçesi kimden istenir?

Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak şirketten kar payının tahsili ile şirketteki payının gerçek değerinin ödenmesini talep edebilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 641. Maddesine göre; “Ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesini isteme hakkını haizdir.”

Limited Ortagin çıkarılma halleri nelerdir?

Ortaklıktan çıkarma kararına karşı hangi mahkemede dava açılır?

Ortaklıktan Çıkma Davasında görevli mahkeme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca Asliye Ticaret Mahkemeleri’dir. Asliye Ticaret Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise görevli mahkeme o yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Iş ortaklığı nasıl sonlandırılır?

Bu iş dolayısıyla mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının da yerine getirilmesi (Örneğin, tahakkuk eden vergilerin tamamının ödenmesi) gerekir. Vergisel ödevlerin tamamının ikmal edilmesinden sonra iş ortaklığı sona ermiş sayılır.

Limited ortaklıklar hangi faaliyette bulunamazlar?

Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen limited şirketler, yalnızca sigortacılık ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteremezler. Limited şirketlerde 50’den fazla ortak sayısı olamayacağı gibi, tek ortaklı şirket de kurulabilir.