Leasing sözleşmesi ne için yapılır?

Kanundaki tanımında da belirtildiği üzere Finansal kiralama Sözleşmesi ya da leasing sözleşmeleri, ”kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü …

Finansal kiralama sözleşmesi hangi para birimi üzerinden yapılır?

Söz konusu değişiklik hem menkul hem de gayrimenkuller üzerinde uygulama alanı bulmuştur, bu sebeple Türkiye’de yerleşik kişiler arasında düzenlenen her türlü kira sözleşmesi döviz kullanımı kısıtlamalarına tabidir ve Türk Lirası cinsinden belirlenmelidir.

Finansal kiralama şirketleri nasıl çalışır?

Finansal kiralamanın konusu mallar kiracıya teslim edilir. Kiracı, finansal kiralama sözleşmesinde belirlenen kiraları finansal kiralama şirketine öder ve malları kullanır. Sözleşme süresinin sonunda mallar sözleşmede belirlenen sembolik bir bedel üzerinden kiracıya devredilir.

Finansal kiralama nasıl yapılır?

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

  1. Finansal kiralama sözleşmesi, kiralayan ve kiracı arasında yazılı olarak yapılan bir sözleşmedir.
  2. Sözleşme mutlaka noterde düzenlenir.
  3. Sözleşme yapılırken taraflardan biri mutlaka anonim şirket olmalıdır.
  4. Finansal kiralama sözleşmesi en az 4 yıl süre ile yapılabilir.

Leasing kredisi ne demek?

Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Leasing kimler kullanabilir?

Anonim şirketler, Limited şirketler, Şahıs şirketleri, Çiftçi, doktor, diş hekimi, serbest muhasebeci, avukat gibi meslek sahipleri ve hukuki işlem yapmaya yetkili diğer tüm kurum ve kuruluşlar Finansal Kiralama kullanabilir.