Kyk kredi en fazla kaç yıl alınır?

KYK kredi alan öğrencilere mezun olduktan sonra iki yıl süre vermektedir. İki yılın dolmasının ardından öğrenciler aldıkları krediyi taksitler halinde ödeyebilir.

Okul bitmeden evlenince KYK borcu silinir mi?

KYK öğrenim kredisi borcu evlenince silinir söylentisi doğru değildir. Bir dönem, Meclise gelen bir önergede tartışılmış ama sonrasında herhangi bir ses çıkmamıştır. Evlenince, nikâhlanınca KYK kredi borcu siliniyor gibi bir durum söz konusu değil.

Öğrenim kredisi geri ödeme ne zaman başlar?

KYK Kredi Borcu Geri Ödemesi Ne Zaman Başlar? Öğrenim kredisi borcu, normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi alınan kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemeye başlanır.

Öğrenim kredisi Kesilir mi?

Madde 23- Kredi almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında veya herhangi bir nedenle çıkarıldığında, kredisi kesilir. Ancak; öğretim kurumundan ayrıldığı veya çıkarıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde öğrenimine başlaması ve talebi halinde kredisinin ödenmesine devam edilir.

KYK bursu kaç sene verilir?

KYK bursu normal öğrenim süresi boyunca verilir. Okulun uzaması durumunda KYK bursu devam etmeyecektir.

KYK kredi uzatılabilir mi?

Öğrenimlerini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin burs/kredi alma hakkı devam eder mi? Yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapılmaktadır. Öğrenim süresi uzayan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılmamaktadır.

KYK kredi borcu hangi durumlarda silinir?

Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların, Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin, borçları silinir.

KYK borcundan nasıl muaf olunur?

KYK öğrenim kredisi borcu olan kişi ikamet ettiği ilçedeki vergi dairesine TC kimlik kartı ve mezuniyet belgesi ile birlikte gider. Vergi dairesinde çalışanlara evrakları gösterip, öğrenim kredisi borcu yapılandırma yolu ile faiz borçlarını sildirmek istediğini belirtir.

Öğrenim kredisi geri ödeme nasıl yapılır?

Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “e-Ödeme Bölümü” ya da “Geri Ödeme Bölümü”nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir.

Hangi durumlarda KYK kredisi kesilir?

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme, Öğretim kurumunun kapatılması, Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması, Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK kredi hangi durumda kesilir?

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR? KYK bursu ise öğrencinin başarısız olması, öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması, vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma ve sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi durumlarında kesiliyor.