Kyk borcu ne kadar süre ödenmezse haciz gelir?

KYK öğrenim kredisi borcu zamanaşımı süresi 5 yıldır. 2019 senesinde mezun olan biri için KYK borç ödeme zamanı 2021 yılıdır. Bu süre zarfından 5 sene içinde ödeme veya başka işlem yapılmamışsa 2026’da zaman aşımına uğrar. Tabii, bu süreç içinde vergi dairesine düşen kredi borcu yapılandırmaları dahil edilmez.

Kyk kredi borcu hangi durumlarda silinir?

Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların, Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin, borçları silinir.

Kyk borcu 1 sene ödenmezse ne olur?

Bu durumda gecikme faizi eklenmesinin yanı sıra ilk aşamada borçların bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ödenmediği takdirde borç Vergi Dairesi Müdürlüklerine devrediliyor. Devir işlemi sonrası borçların bankaya değil ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekiyor. Yine ödenmemesi durumunda ise icra işlemi başlatılıyor.

Kyk borcu yapilandirma ödenmezse ne olur?

İlk iki taksit süresi içinde yapılan ödemeye de indirim Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

2021 burs ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

Kyk kredi faiz var mı?

KYK borçlarının vaktinde ödenmesi halinde kredi faizi üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında. Ödenemeyen KYK borçlarının gecikme faizine tabi olduğunu unutmamak gerek. Olağan dönem faizi ÜFE oranında; gecikme faizi ise aylık %1,40 ki bu oran yıllık %18,16’ya tekabül ediyor.