KVKK hangi tutar aralığında ceza verebilir?

Kanun çerçevesinde uygunsuz davrananlar için, 5.000 TL ile 1.000.000 TL arasında, son derece ciddi para cezaları öngörülmektedir.

Kimler KVKK kapsamında?

Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin haklarını korumak üzere düzenlenen KVKK, bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Kişisel verileri işlenen tüzel kişiler ise KVKK kapsamı dışında yer alır.

KVKK amacı nedir?

Maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır.

KVKK suçları nelerdir?

KVKK’nın 17. maddesinde kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140. maddelerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinde, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, 136. maddesinde, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu …

Kişisel veri ihlalinin yaptırımı nedir?

Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme Suçunun Cezası (TCK md. 136) Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 136).

Verbis kimler kayıt olacak?

Yasa hükümlerine göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, kişisel veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kayıt olmak zorundadır. Buna göre ilgili gerçek ve tüzel kişiler, veri işleme faaliyetleriyle ilgili bilgileri kategorik bazda VERBİS sistemine beyan etmek zorundadır.

Verbis nedir kimler kayıt olacak?

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedir hangi amaçla çıkarılmıştır?

Kişisel verilerin çağın standartlarına uygun işlenmesi ve koruma altına alınması için 7 nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı kanundur. Bu kanun sayesinde kişisel veriler gelişigüzel toplanamaz, yetkisiz kişilerin erişimine açılamaz, ifşa, amaç dışı kullanım veya kötüye kullanım yapılamaz.

Kişisel veriler neden önemli?

KVKK, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma amacı taşımaktadır. KVKK’da belirtilen istisnai durumlar dışında kişisel verilerin kişilerin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, üçüncü kişilere veya yurt dışına aktarılamayacağı belirtilir.