Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir Dergipark?

Kurumsal sosyal sorumluluk; yasalara uymayı, faaliyetlerinin sonuçlarının sorumluluğunu almayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı içeren Page 3 kapsamlı bir alandır. Bu anlamda da, kurumlara ekonomik, yasal ve etik davranma yükümlülüğü getirmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının ortaya çıkmasına neden olan etkenler nelerdir?

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramın ortaya çıkışında etkili olan faktörleri; iktisadi, politik ve toplumsal etkenler olarak sınıflandırmak mümkündür. Politik Etkenler. Toplumsal Etkenler.

Kurumsal sosyal sorumluluk nedir ve neden önemlidir?

Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR veya KSS), bir şirketin sosyal olarak kendi kendine, paydaşlarına ve halka karşı hesap verebilir olmasına yardımcı olan, kendi kendini düzenleyen bir iş modelidir. Sosyal sorumluluk yeni bir fikir değildir fakat günümüzde çok popüler bir hale gelmiştir.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk ne zaman?

1.1.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı literatürü incelendiğinde kavramsal olarak ilk kez, H.Bowen’in 1953 yılında yayınlanan ʺ″İşadamlarının Sosyal Sorumluluklarıʺ″ adlı kitabında yer aldığı görülmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavrami nedir?

Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve toplumun kalkınmasını destekleyen hedefler, politikalar, ilke ve eylemler benimsemesidir.

Kurumsal sosyal sorumluluk teorileri nelerdir?

kurumsal sosyal sorumluluk teorileri Wildsor (2006: 95), kurumsal sosyal sorumluluğu üç temel yaklaşımda incelemiştir: Etik sosyal sorumluluk, ekonomik sosyal sorumluluk ve kurumsal vatandaşlık.

Kurumsal sosyal sorumluluk safhaları nelerdir?

Carroll’un (1979) oluşturduğu sosyal sorumluluk modelinde, bu sorumluluklar ekonomik, hukuki, etik ve sosyal sorumluluklar olmak üzere dörde ayrılmış ve literatürde “sosyal sorumluluk piramidi” denilen bir model ortaya konmuştur.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının başarısında iletişimin rolü nedir?

Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi, paydaşların kurumların sosyal sorumluluk anlayışları doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmaların paydaşlara ulaşmasını ve paydaşların söz konusu çalışmalar doğrultusunda bilgi edinmesini sağlamaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk avantajları nelerdir?

Kurumsal sosyal sorumluluğun yararları; Müşteri ve çalışan bağlılığı oluşmasına yardımcı olur. Bağış algısı ile perakende satışları artırır. Marka itibarı oluşturur ve marka gelişimini sağlar. Pazar fırsatı yakalamasına ve rekabet avantajını korumasına destek olur.

Kurumsal sosyal teşvik ne demek?

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) toplumun yararı için olan bir takım girişimler içeren işletme uygulamaları anlamına gelmektedir. Bu izleri azaltma adına atılan her adım hem şirketlerin hem de toplumun bütününün yararınadır.

Sosyal sorumluluk kavramı hangi yılda?

1953’te yayınladığı çalışmasında Bowen kurumsal sosyal sorumluluğun ilk tanımı da oluşturmuş, kurumsal sosyal sorumluluğu işletmenin faaliyetlerini toplumun amaç ve değerlerine uygun olarak gerçekleştirme yükümlülüğü olarak tanımlamıştır.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı nedir?