Kredi sözleşmesi ödünç sözleşmesi midir?

Bu görüş uyarınca, kredi açma sözleşmesi bir ödünç sözleşmesidir. Bununla krediyi veren, bir miktar paranın mülkiyetini kredi alana geçirmeyi, kredi alan da bunu öngörülen şartlarla geri ödemeyi taahhüt etmektedir. Bu ilk aşama çeşitli kredi sözleşmelerinin dayanağını oluşturan genel bir ön sözleşmedir.

Genel kredi sözleşmesinin hukuki niteliği nedir?

Genel Kredi Sözleşmeleri,kredi müşterisiyle banka arasında kurulan,müşterinin talebiyle kurulacak kredi sözleşmesinden bağımsız ancak kurulacak kredi sözleşmesinin koşullarını barındıran nitelikte sözleşmelerdir. Bu Sözleşme Özgürlüğü prensibinin bir sonucudur.

Konut kredisi karz sözleşmesi midir?

Konut kredi sözleşmesi kredi veren açısından ticari iş niteliğinde olup, kredi verene faiz kazancı sağlar[21]. Ancak bu kanunda uygulanacak hüküm bulunamayan hallerde, sözleşmeye uygun düştüğü ölçüde, TBK’nın karz sözleşmesine ait hükümleri kıyasen bu uygulanabilecektir[22].

Tüketici kredisi sözleşmesi hangi şekilde yapılır?

(1) Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Bağlı kredi sözleşmesi nedir?

MADDE 19 – (1) Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir.

GKS nedir Bankacılık?

Sözleşme öncesi bilgilendirme yazısı/formu Ekli Genel Kredi Sözleşmesi (GKS) Bankamız tarafından tek taraflı olarak önceden hazırlanmış tip sözleşme niteliğinde olup, genel işlem koşulları içermektedir. Bu hakları kullanıp, kullanmaması Bankaya bir sorumluluk yüklemez.

Belirsiz süreli tüketici kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılırsa ne kadar süre önce tüketiciye yazılı olarak bildirilmesi gerekir?

(3) Belirsiz süreli kredi sözleşmesinde yer alan akdi faiz oranı dışında diğer sözleşme şartlarında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce tüketiciye, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur.

Tüketici kredisi neleri kapsar?

Tüketici kredisi buzdolabı, çamaşır makinası, mobilya, elektrikli ev aletleri gibi dayanıklı tüketim malları veya tatil, eğitim, konut onarımı, sağlık, düğün gibi hizmete yönelik harcamalara ya da otomobil, konut alımı gibi menkul veya gayrimenkul bir malın satın alınması amacıyla kullandırılır. imkanı sağlar.