KOSGEB ne kadar sürede ödeme yapıyor?

DESTEK GERİ ÖDEME SÜRECİ: MKİ tarafından yapılacak geri ödemeler, ilgili başvuru dönemine ilişkin başvuru ve uygulama işlemleri takviminde belirtilen son ödeme talep tarihinin içinde bulunduğu aydan (2022 Mayıs) itibaren 24 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır.

KOSGEB kredi vadesi kaç ay?

(d) Tüm işletme türleri için, işletme kredilerinde vade, azami 18 ay; makine teçhizat kredilerinde azami 36 ay’dır. (3) İhracat Kredisi için üst limit azami 200.000 (ikiyüzbin) USD, vade 180 gündür. (4) Acil Destek Kredisi için üst limit, KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir. Vade 36 aydır.

KOSGEB erken ödeme nedir?

Yararlanıcının proje başvuru formunda talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. İlk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemesiz destek tutarının yüzde %50’sine kadar erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme yapılabilmesi için talep edilen erken ödeme tutarının %20 fazlası kadar teminat alınır.

KOSGEB kredi ne zamana kadar?

KOBİ’ler, istedikleri zaman limitleri dâhilinde bu destekten yararlanabilecek. Limitler 3 yıl süreyle geçerli olacak, işletme üç yıl içerisinde üst limiti aşmadan desteği istediği zaman kullanabilecek. Girişimciler, 12 aylık vadede sadece anapara ve 3.75 puanlık faiz veya kar payı ödemesi yapacak.

KOSGEB 5 milyar destek şartları nelerdir?

– Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda (2021 Kasım) MKİ’de çalışmıyor olmalıdır. – Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl (2021 Aralık – 2018 Aralık) içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır. – 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.

KOSGEB makine desteği ne kadar?

Böylece toplamda 65 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek veriyoruz. İkincisinde ise eğer yapılan girişim imalat alanıyla ilgili ise yani bir ürün çıktısı varsa girişimde Makine Teçhizat Desteği olarak teknoloji gruplarına göre üç kademede 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek veriyoruz.

KOSGEB ne kadar sürede ödeme yapıyor?

DESTEK GERİ ÖDEME SÜRECİ: Kullanılan destek, MKİ’ler tarafından 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte (toplam 5 yıl vade) geri ödenecektir.

KOSGEB Girişimcilik Desteği hangi alanlarda?

Kosgeb’in en çok desteklediği sektörlerin başında imalat sektörü gelmektedir. İmalat sektöründe tütün ürünleri imalatı, tekstil ürünleri imalat ve giyim eşya imalatı ile birlikte pek çok sektörden destek almak mümkündür. İmalat sektöründe kosgeb tarafından 324 farklı alanda destek verilmektedir.

KOSGEB kaç yaş sınırı?

Başvuru yapan girişimciler yaş sınır olup olmadığını ve başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. KOSGEB’den destek başvurusu yapmak ise çok kolay. Ödeneğe Ar-ge ve inovasyon fikri olan işletmeler ve girişimciler müracaat edebilir ve müracaat amacıyla rastgele bir yaş sınırlaması yoktur.

KOSGEB ileri girişimcilik eğitimi nedir?

Eğitimin Amacı ve Gerekçesi İleri Girişimci Eğitimi yenilikçi, orta yüksek/ileri teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kosgeb Genç Girişimci kaç yaş sınırı?

Elinde iş fikri olan ve 18 yaşını doldurmuş olan tüm vatandaşlarımız ”Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini” tamamlamaları halinde kuracakları iş yeri için hazırladıkları iş planı projesi ile 60.000 TL hibe kredi alabilir.

Ileri girişimcilik eğitimi kaç bölüm?

İleri Girişimci Adayları toplamda 16 dersten faydalanacak. Girişimci adayları ayrıca, bu 16 dersin bölümler halinde anlatıldığı KOSGEB Girişimcilik El Kitabı’na da e-Akademi üzerinden ulaşabilecek.

Ileri girişimcilik belgesi ne işe yarar?

Bu belge girişimcilerin KOSGEB üzerinden alacağı hibe başvuruları için şart koşulmakta. Bu belge ile kurum bir bakıma, girişimciye verilecek hibe olanaklarının gerçekten doğru bir şekilde değerlendirilmesini amaçlamakta.