Konsolosluk nikahı nedir?

Yurt dışında evlenmek isteyen Türk vatandaşları, Türk konsolosluklarında nikah kıydırabilecekleri gibi, evlenmek istedikleri ülkenin evlilik şartlarını karşılamaları durumunda o ülkenin resmi makamları huzurunda da evlenebilir.

Evlilik bildirimi yapılmazsa ne olur?

Her iki tarafın çifte uyruklu olması halinde evlenme bildirimi erkeğin bağlı olduğu Başkonsolosluğa yapılır. 1 ay içinde bildirilmeyen evliliklerde, evlilik geçersiz sayılmaz, fakat geç bildirmeden dolayı ceza ödenir.

Alman vatandasi ile turkiyede nasil evlenebilirim?

Almanya Federal Cumhuriyeti vatandaşı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Türkiye’de evlilik gerçekleştirmek istemeleri halinde, Alman uyruklu taraf, 05.09.1980 tarihli evlenme ehliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin sözleşmeye bağlı olarak hazırlanmış, uluslararası geçerliliği olan bir evlenme ehliyet belgesini …

Yurt dışında nikah nerede kıyılır?

Yurtdışında Resmi Nikah Yurtdışında, iki Türk vatandaşı veya Türk vatandaşı ile yabancı bir ülke vatandaşı, Türk Konsoloslukları dışında bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda tarihi şato, villa ya da ihtişamlı Belediye Saraylarında evlenebilirler.

Hem yurtdışında hem Türkiye evlenilir mi?

Türk hukukuna göre, ancak bir kadın ve bir erkeğin evliliği mümkündür. Bazı Avrupa ülkelerinde ise kadın-kadın veya erkek-erkek evliliği yasaldır. Bir Türk vatandaşı yurtdışında böyle bir evlilik gerçekleştirirse Türk makamlarının söz konusu evliliği tanıması hukuken mümkün olmayacaktır.

Çok dilli belgeleri kimler alabilir?

ÇOK DİLLİ BELGELER: (Formül A-B ve C) Yabancı ülkelerle ilişkili olan veya yurt dışında evlenme yapılacak olan vatandaşlarımızca talep edilmektedir. İlgilinin kendisinin veya anne, baba ve kardeşlerinin müracaatı halinde verilir.

Evlilikten kaç gün sonra sisteme düşer?

Bu süre maksimum 10 gündür. Yani nikahın kıyıldığı makam isterse aynı gün (1. gününde), isterse de 10. gününde nikahınızı Nüfus Müdürlüğüne bildirmekle mükelleftir.

Yabancılar Türkiye’de evlenebilir mi?

Türkiye’de iki aynı uyruklu yabancının ya da farklı uyruklu iki yabancının evlenmesi de mümkün. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi kanunlarının yetki vermesi durumunda, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenebiliyor.

Iki yabancı uyruklu Türkiye’de nasıl evlenir?

Aynı uyruktan iki yabancının Türkiye’de kendi ülkelerinin büyükelçiliği veya konsolosluğu ofislerinde veya yerel belediyeler tarafından işletilen Türk Evlendirme Bürolarında evlenmeleri mümkündür.

Kimler Gürcistan’da ikamet edebilir?

Gürcistan vatandaşı bir kişi ile yabancı bir kişinin evlilikten sonra Gürcistan’da yaşaması ve yabancı kişinin vatandaşlık alabilmesi için gerekli belgeler birlikte Publi Centera’ya başvuruda bulunması gerekmektedir. Vize gerekmediği için Gürcistan sınırdan rahatlıkla geçerek gün içinde başvuru işlemlerini gerçekleştirip çıkabilirsiniz.

Peki, Gürcistan vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlık başvurusu için acil bir durum söz konusuysa evrakların hazırlığını önceden yapmakta yarar var. Çünkü evraklarda Gürcü diline çeviri, noter tasdiki gibi detaylar gerekebiliyor. Gürcistan vatandaşlık başvurusu yaparken var olan vatandaşlığınızdan çıkmak gerekmemeniz; sizi fazladan birkaç belge ile uğraşmaktan kurtaracaktır.

Ülkenin resmî adı Gürcistan’dır.?

Rusça’da Gruzya, Gürcüce’de Sakartvelo ve Batı dillerinde Georgia/Géorgie olarak bilinen ülkenin resmî adı Gürcistan Cumhuriyeti’dir (Sakartvelos Respublika). Büyük Kafkas sıradağlarının güney tarafında yer alır; kuzeyden Rusya Federasyonu, güneyden Ermenistan ve Türkiye, doğu ve güneydoğudan Azerbaycan, batıdan Karadeniz ile çevrilidir.

Peki, Gürcistan’dan vatandaşlık almak?

Gürcistan, vatandaşlık konusunda çok katı kuralları olan bir ülke değildir. Bu nedenle vatandaşlık alma süreci genellikle kısa sürer. Gürcistan’dan vatandaşlık verilmesi konusunda birkaç yıl önce bir faaliyet başlatılmıştır. Buna göre Laz, Gürcü, Çerkez kökenli olanlar başvuruda bulunarak vatandaşlık alabilmekteydi.

Konsolosluk nikahı nedir?

Yurt dışında evlenmek isteyen Türk vatandaşları, Türk konsolosluklarında nikah kıydırabilecekleri gibi, evlenmek istedikleri ülkenin evlilik şartlarını karşılamaları durumunda o ülkenin resmi makamları huzurunda da evlenebilir.

Türkiyede yapılan evlilik yurtdışında geçerli mi?

Yurt dışında, Türk vatandaşı kadın ve erkek veya Türk vatandaşı ile yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir. Böyle bir evlenme, Türk mevzuatına aykırı olmaması şartıyla Türkiye’de geçerlidir.

Yabancı biriyle evlenmek ne yapmak gerekiyor?

Yabancı uyruklu kişi ile Türkiye’de evlenmek için gerekli belgeler nelerdir?

 • İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi,
 • Pasaport veya fotoğraflı kimlik örneği,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu,
 • Rıza belgesi,
 • Vesikalık fotoğraf.

Yurt dışında nikah nasıl yapılır?

Yurt dışında evlenebilmek için istenen bazı resmi belgeleri temin edip yanınızda yurt dışına götürmeniz gerekmektedir.

 1. Evlenme Ehliyet Belgesi.
 2. Uluslararası Doğum Kayıt Örneği ve Nüfus Kayıt Örneği.
 3. İkametgah.
 4. Nüfus Cüzdanı ve Pasaport.
 5. 4 Adet Fotoğraf.
 6. Evlilik Beyan Formu.
 7. Şahitlerin Nüfus Cüzdanları
 8. Sağlık Raporu.

Evlenme Ehliyet Belgesi konsolosluktan alınır mı?

Başvuru için www.konsolosluk.gov.tr adresinden (Dış temsilcilikte evlilik başvurusu) randevu alınması gerekmektedir. Yabancı makamlara evlilik başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarından talep edilen “Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi” Başkonsolosluğumuzdan temin edilebilmektedir.

Büyükelçi nedir Konsolos nedir?

Büyükelçilik, yabancı bir ülkede, kendi ülkesinin hükumetini diplomatik olarak temsil eden kurumdur. Konsolosluk ise büyükelçiliğin bir koludur.

Evlilik her ülkede geçerli mi?

Türkiye’de yapılan evlilikler kendiliğinden geçerli olmazlar. Her ülke kendi yasal mevzuatına göre sınırları dışında yapılan evliliği geçerli kabul edebilmek için birtakım şartlar arar. Bunların dışında her ülke çeşitli usullerle sınırları dışında yapılan evliliğin bildirilmesi veya tescili şartını koyarlar.

Türkiye’de yapılan evlilik Almanyada geçerli mi?

Yurt dışı nüfus olaylarından sorumlu nüfus idaresi Almanya’da yaşamayan Almanların, Türkiye’de meydana gelen doğum, ölüm, evlenme ile ilgili işlemleri yapmaktadır. T.C. Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu’na göre yapılan evlilikler Almanya’da tanınmaktadır. Ancak aile/evlilik cüzdanları tanınmamaktadır.

Bir Türk bir yabancıyla Türkiye’de nasıl evlenebilir?

Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi kanunlarının yetki vermesi durumunda, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenebiliyor. Aynı ya da farklı uyruktan olmasına bakılmaksızın iki yabancının evlilik başvurusu Türkiye’deki evlendirme daireleri tarafından da kabul ediliyor.

Yabancılar Türkiye’de nasıl evlenir?

Yurt Dışında Türk vatandaşı kadın ve erkek veya bir Türk vatandaşı ile bir yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir. Böyle bir evlenme, Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olmak ve butlanla batıl olmayı gerektiren bir sebep bulunmamak kaydıyla geçerlidir.

Konsoloslukta nikah nasıl kıyılır?

Türk Vatandaşlarının Konsoloslukta Evlenmesi İçin Gerekli Belgeler

 1. Evlilik Beyannamesi.
 2. Evlenme Ehliyet Belgesi.
 3. 3. Uluslararası Doğum Kayıt Örneği ve Nüfus Kayıt Örneği.
 4. Nüfus Cüzdanı ve Pasaport.
 5. 5. Fotoğraf.
 6. Şahitlerin Nüfus Cüzdanı
 7. 7. Sağlık Raporu.
 8. 8. Kadının Önceki Soyadını Kullanabilmesi İçin Dilekçe.

Yurt dışı evliliği Türkiye’de nasıl tescil ederim?

Yurtdışında yapılan evliliklerin Türkiye’de geçerli olabilmesi üç şekilde olabilir: Yurtdışında yapılan evliliğin en yakın Türk konsolosluğuna bildirilmesi, yapılan evliliğin bizzat Türkiye’ye gelinerek yetkili makamlarda tescil ettirilmesi veya evliliğin yurtdışındaki Türk konsolosluklarından birinde yapılması.